Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

MR Anjiografi

blank

MR Anjiyografi Nedir

MR Anjiyografi yani manyetik rezonans vücudun ve bütün organların radyo frekansları aracılığı ile incelenip bilgisayar ortamına aktarılması işlemidir.  MR Anjiyografi ise vücudun damarlarını ve damarların kan akışını görüntüleyen bir MR çekimidir.  MR anjiyografi MR teknolojisi ile koroner arter hastalıkları tanrısı özellikle son yıllarda kardiyoloji hekimleri tarafından istenen tekniklerden biridir.  

Çekim ilaç verilmeden gerçekleştirilir.  Özellikle büyük ana damarların rahatlıkla görüntülene bildiği tetkiklerden biridir.  Ancak daha ayrıntılı görüntü elde etmek için gadolinyum adı verilen bir ilaç kullanılarak çok daha net ve belirgin olarak damar yapıları incelenmektedir. 

Daha ince ayrıntılar görüntülenmektedir. Klasik anjiyo çok daha farklı hasta açısından daha konforlu bir metottur ve kateter kullanılmadan kontrast maddeye karşı herhangi bir alerjik reaksiyon olma ihtimali olmadan son derece düşük risk içeren bir görüntüleme biçimidir.  Aynı şekilde maliyeti diğer klasik anjiyografi göre çok daha düşüktür.

MR Anjiyografi Nasıl Çekilir?

MR Anjiyografi çekimi normal klasik MR çekiminden çok farklı değildir.  Hasta MR masasına yatırılır tünel biçiminde bir yere yerleştirilir.  Bu özel masa,  çekim sırasında hareket eder.  Bu klasik MR çekimlerinde de böyle yapılmaktadır.  

Yaklaşık olarak 15-20 dakika gibi bir sürede görüntü sekansları alınır ve işlem tamamlanır.  Hekimin isteğine bağlı olarak ilaçlı veya ilaçsız MR anjiyografi çekilebilir.  İlaç verilerek MR anjiyografi çekilmesi gerektiği durumlarda gadolinyum dinlen bir ilaç verilir.  Bu ilaç sayesinde damarlar parlar ve etrafındaki dokulardan daha net bir biçimde ayırt edilir.  Dolayısıyla bu durumda görüntü bilgisayara çok net biçimde yansımış olur.

MR Anjiyografi Öncesi

MR Anjiyografi çekiminden önce özel olarak hastanın hazırlık yapmasına gerek yoktur.  Ancak çekim karın bölgesinden gerçekleştirilmesi durumunda hastanın aç olarak gelmesi istenir.  MR anjiyografi randevusu sırasında hastaya aç veya tok gelmesi gerektiği bildirilir.  Ancak karın bölgesi dışında ki bölgede çekim yapılacaksa bunun için aç gelmeye gerek yoktur.  

Normal koşullarda gelmesi istenen hasta yemeğini yiyip sürekli kullandığı ilaçları varsa onları alabilir ve çekime öyle gelmesinde bir sakınca yoktur.  Hastanın daha önceden radyolojik olarak inceleme yapılmış veya başka tetkiklerinin olması durumunda veya geçirdiği ameliyatlar var ise bunlarla ilgili ayrıntılı olarak çekim yapan kişiye radyoloji doktoruna bunları bildirmesi gerekir.  

Bu durum incelemenin çok daha doğru yapılmasına yardımcı olur.  Radyoloji uzmanı tarafından yapılacak olan çekimin çok daha doğru yorumlanmasına fayda sağlar.

MR Anjiyografi Ne Kadar Sürer?

MR Anjiyografi kalp damarlarının akışını herhangi bir patoloji olup olmadığını tespit etmek için çekilen görüntüleme tekniğidir.  

Klasik anjiyografide kasıktan girilen kateterle işlem yapılır.  Ancak MR anjiyografide klasik MR çekimi ile çok fazla benzerlik gösteren görüntüleme metotlarından biridir.  Sanal anjiyo da denilen MR anjiyografi hasta açısından son derece konforlu çekimlerden biridir.  

Dolayısıyla hekim tarafından ve hasta tarafından da tercih edilen yöntemlerden biridir.  Hastanın MR cihazına girmesi ve çekimin gerçekleşmesi için geçen toplam süre maksimum 35-40 dakika gibi bir süredir.  Bu süre içinde MR anjiyografi çekimi gerçekleştirilir.

MR Anjiyografi Fiyatları 2021

MR anjiyografi günümüzde birçok görüntüleme merkezi tarafından çekilmektedir.  Dolayısıyla MR anjiyografi fiyatları da buna bağlı olarak çok yüksek değildir.  

Geçtiğimiz yıllara göre bugün MR fiyatları düşmektedir.  Görüntüleme merkezlerinden alınan randevular da çok fazla beklemeden çekim işlemleri gerçekleştirilir.  MR Anjiyografi fiyatları birbirinden çok farklı olmamakla birlikte aynı değildir.  Ancak hastanın ödeyebileceği makul maliyette fiyatlara sahiptir.

MR Anjiyografi Zararlı Mıdır?

MR çekimlerinin tamamı dolayısıyla MR anjiyografide de x-ışını kullanılmadığı için hasta açısından hiçbir risk bulunmamaktadır.  Bazı durumlarda hastanın ilaçlı anjiyografi çektirmesi istenir.  Bu durumda hastanın alerjik bir reaksiyon un olmaması gerekir.  

Genellikle hasta kontrast maddeye karşı reaksiyon göstermez,  ancak çok fazla hassasiyeti olan hastalarda bunun önceden doktora bildirilmesi hasta açısından önemlidir.  MR anjiyografi veya diğer MR görüntüleme çekimleri bebeklerde ve hamile kadınlarda da yapılmaktadır.  

Ancak hamile kadınların ilk 3 ayından sonra MR çekimi gerçekleştirilmektedir.  Dolayısıyla klasik MR çekimlerinde olduğu gibi MR anjiyografi çekimlerinde de hiçbir risk hasta açısından oluşmaz.

MR Anjiyografi Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

MR anjiyografi güçlü manyetik dalganın olduğu bir sistem ile çalışan cihazdır.  Dolayısıyla MR anjiyografi yaptıracak olan hasta çekim öncesinde vücudunda hiçbir metal eşyanın bulunmaması gerekir.  Bu bilgiler çekim yapılacak görüntüleme merkezi tarafından hastaya bildirilir.

Bunun yanı sıra hasta da metal protez çivi kalp pili bulunması durumunda kesinlikle MR anjiyografi çekilmez.  Bu bilgiler de görüntüleme merkezi tarafından hastaya söylenerek bilgilendirilir.  Bu konuda hastanın da çok dikkatli doğru bilgileri vermesi gerekir.

MR Anjiyografi Çekimi Nasıl Gerçekleştirilir?

MR anjiyografi çekimine doktor karar verir.  Yine doktorun kararına bağlı olarak ilaçlı veya ilaçsız çekim işlemi gerçekleştirilir.  MR anjiyografide damarlar ve damarların içindeki kan akışının çekimi yapılacağı için kontrast madde hastaya oral olarak verilir ve ardından çekim işlemine geçilir.  

Ancak hastanın MR anjiyografi çekiminde herhangi bir maddeye karşı alerjisi olup olmadığı mutlaka çekimi yapacak olan kişiye ve radyoloji doktoruna bildirilmesi gerekir.  MR anjiyografi kapalı veya açık olarak yapılabilen işlemlerden biridir.  

Klostrofobisi bulunan hastalarda açık MR tercih edilmektedir.  Kapalı MR da daha kapalı tünel biçiminde olan bir cihazın içine giren hastalar bu konuda ön yargılı davranıp korku yaşamaktalar ve genellikle bundan dolayı MR çekimleri gerçekleşmemektedir. MR anjiyografi fiyatları 2021 için bizimle iletişime geçiniz.