Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Tiroid Biyopsisi

Tiroid Biyopsisi Nedir?

Kanser şüphesi bulunan tiroid nodüllerine gerçekleştirilen tanı yöntemi tiroid biyopsisi olarak tanımlanmaktadır. Ultrason eşliğinde veya ele gelen nodüller ile ultrasona gerek kalmadan biyopsi işlemi yapılabilmektedir. Tiroid nodülü kadınlarda daha çok görülmekte ve bazen bu nodüller iyi huylu olduğu için biyopsiye gerek duyulmamaktadır.  

Tiroid ultrasonu sonucunda nodüllerin iyi ya da kötü huylu olduğu ile ilgili kesin bilgiler elde edilebilmektedir. Nodüller, ultrasonda şüpheli görünmesi halinde kesin tanı koymayı gerektirmektedir. Kesin tanı koyabilmek amacıyla tiroid biyopsisi işlemine başvurulmaktadır.

İnce iğne aspirasyon biyopsi yöntemi, ince iğneler yardımıyla mikroskop altında değerlendirilerek yapılan işlemdir. Bu işlem sayesinde hastadan kitle, diğer dokulara herhangi bir zarar verilmeden hızlı, güvenilir ve konforlu bir şekilde yapılmaktadır.

Biyopsi uygulaması, iyi huylu nodüllerin kötü huylu kötü huylu nodüllerin iyi olmasına herhangi bir etki etmemektedir. Bu biyopsi işlemi kanserli bir dokuyu tespit etmek için yeterli bir işlemdir ve tanısal doğruluğu oldukça yüksektir.

Tiroid Bezi Nedir?

Vücudun pek çok bölgesinin fonksiyonunu düzenleyen tiroid bezi, güçlü bir hormon salgılayıcısıdır. Nefes borusunun ön kısmında yer alan bu bezin boyutu küçük olmasına rağmen salgıladığı hormonlar vücut için oldukça önemlidir. Tiroid hormonları; enerji metabolizması, büyüme ve gelişme ile ilgili büyük rol oynamaktadır.

Tiroid bezinin az veya aşırı hormon salgılaması vücuttaki organlara farklı şekilde etki etmektedir. Hormonlar az salgılandıkları zaman metabolizma yavaşlamakta ve buna bağlı olarak birçok rahatsızlık meydana gelmektedir. Bu rahatsızlıklar; unutkanlık, kilo alma, halsizlik ve uykuya eğilim olarak öne çıkmaktadır.

Tiroid bezi hormonunun aşırı salgılanması durumunda; saç dökülmesi, aşırı terleme ve kilo kayıpları görülmektedir. Tiroid bezi vücuda birçok fayda sağlamakta ve tiroid bozukluğu durumunda büyük sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır.

Tiroid nodülü teşhisi ve sonrasındaki işlemler;

 • Detaylı bir incelemeden sonra tiroid bezinde nodül saptanmışsa bir hekim aracılığıyla tedavi işlemlerine başlamak gerekmektedir. Hekim, hastadan genel sağlık durumuna yönelik bilgi almakta ve test istemektedir. Bu testler; kandaki tiroid hormon düzeyleri ve tiroid biyopsisi işlemidir.
 • Tiroid nodüllerinin tedavisi nodülün iyi mi yoksa kötü huylu mu olup olmamasına göre yapılmaktadır. Biyopside nodüller iyi huylu çıkmışsa ve büyüme özelliği göstermiyorsa bu nodüller takibe alınmaktadır. Ancak nodüller büyüme eğilimindeyse biyopsi yapılmaktadır.

Tiroid Nodülü Nedir?

Tiroid bezi içerisinde yer alan kitleler tiroid nodülü olarak adlandırılmaktadır. Tiroid nodülleri, farklı büyüklükte ve yapıda olabilmekte ve bu nodüllerin birçoğu iyi huyludur. %5 ve %10 oranında kanser riski bulunan nodüllerin ayırt edilmesi ultrasonografi ve iğne aspirasyon yöntemiyle yapılmaktadır. Kansere neden olan bu tiroid nodüllerine erken teşhis koymak oldukça önemlidir.

Tiroid nodüllerinin taşıdığı riskler;

 • Kanser
 • Aşırı hormon üretimi ve hipertiroidiye sebep olma
 • Nefes borusuna baskı

Tiroid nodüllerinin belirtileri;

 • Boyun bölgesinde şişkinlik
 • Boyunda ağrı ve rahatsızlık durumu
 • Nefes almada ve yutmada zorluk yaşama
 • Ses kısıklığı

Tiroid ultrasonografisi esnasında şüpheli gözüken tiroid nodülüne tiroid biyopsi uygulaması yapılmaktadır. Bu biyopsi yöntemleri içerisinde ince iğne aspirasyon işlemi bulunmaktadır. Bu yönteme ek olarak hastalığın sınıflandırılması amacıyla tiroid sintigrafisi de yapılan uygulamalardan bir tanesidir.

Tiroid nodüllerinin tedavi yöntemleri şöyledir;

 • İç dokusu dolu ve hormon üretmeyen tiroid nodülleri diğerlerine oranla daha fazla kanser riski taşımaktadır.
 • Ağrılı ve sert nodüllerde de kanser riski fazladır. Bu kanser riski taşıyan nodüllerin tedavisi için öncelikle tiroid biyopsi işlemi yapılmakta ve kanser bulgusuna rastlanılan tüm nodüller ameliyat edilmelidir.
 • İyi huylu nodüller, ultrason aracılığıyla izlenmeye devam edilmelidir. Nodül büyüme emaresi gösteriyorsa iğne biyopsisi yapılarak ameliyat düşünülebilir.
 • Sıcak nodüllerde kanser riski bulunmamakta ancak sıcak nodül 2cm ve üzerindeyse o zaman cerrahi bir müdahale gerekebilir.

Tiroid Biyopsisi Hangi Durumlarda Yapılır?

 • Tiroid nodüllerinden her zaman olmamakla birlikte belirli durumlarda biyopsi alınmaktadır. Tüm nodüllerden biyopsi alınması söz konusu olmayabilir.
 • Nodüllerde kanser şüphesi varsa biyopsi için örnek alınmalıdır.
 • İşlemden önce fizik muayene gerekli ve tiroid biyopsi yöntemi ile ayrıntılı laboratuvar incelemesi yapılmalıdır.
 • Tiroid bezi içerisinde yer alan nodüller bazen kolayca fark edilmeyebilir. Bunun için doktor el muayenesi veya ultrason incelemesi yaparak sorunu ortaya çıkarmaktadır.
 • Tiroid nodüllerinde kanser riski varsa bu durum dışarıdan fark edilebilir. Bu boyun bölgesinde büyük bir kitle olarak görülebilir. Bu kitleyi tespit edebilmek için tiroid biyopsisi yapılır.

Tiroid kanseri riskini artıran unsurlar;

 • Yutma güçlüğü, boyun bölgesinde şişkinlik ve ses kısıklığı
 • Muayenede fiske nodüle rastlanılması
 • Boyunda ve çevresinde lenf nodu olması
 • Hastanın ailesinde tiroid kanseri olması

Tiroid Biyopsisi Nasıl Yapılır?

İşlem aşamalarına geçmeden önce tiroid biyopsisi ile ilgili detaylı bigiler hastaya söylenmelidir. Daha sonra işlem sürecine geçilebilir;

 • Biyopsi işlemi, ince iğneli aspirasyon biyopsisi yöntemiyle yapılmaktadır.
 • Bu biyopsi uygulamasında hasta, sırt üstü yatar pozisyonundadır. Tiroid biyopsisi işleminde lokal anestezi kullanılmamaktadır. Bunun nedeni; uygulamanın çok ağrılı olmaması ve hızlı bir şekilde bitmesidir. Ancak nadiren de olsa anestezi uygulamalarına yer veren hekimlerde vardır.
 • İşlemin kolay geçmesi ve hastanın rahat etmesi için bu biyopsi yönteminde ince iğne kullanımına yer verilmektedir.
 • Biyopsi uygulaması oldukça basittir ve doğruluk oranı oldukça yüksektir. Gerçekten kanser olduğu kesinleşmiş hastalarda biyopsi sonucunun yanılma payı oldukça düşüktür.
 • Biyopsi yapılacak bölge iyotlu sıvılar ile temizlenmekte ve sterilizasyon sağlanmaktadır.
 • Enjektör iğnesi yardımıyla nodül içerisine girilmekte ve buradan doku örneği toplanmaktadır.
 • Doku örneğinin toplanma aşaması ultrason eşliğinde gerçekleşmektedir. Böylece bölgeden doğru bir şekilde doku örneği toplanıldığı net bir şekilde görülebilir.
 • Nodüller yetersiz bir şekilde toplanırsa hastaya birkaç kez daha tiroid biyopsisi yapılabilmektedir.
 • Biyopsi uygulaması ön hazırlık ve işlem esnasının da hesaba katılmasıyla 15-20 dakika arasında sürmektedir.

Tiroid Biyopsisi Kimlere Yapılmaz?

 • Tiroid nodülü 4 cm üzerindekilere tiroid biyopsisi yapılmamaktadır. Bu kişilerin ameliyat olması gerekmektedir.
 • Tiroid kanseri ile karıştırılan paratiroid adenomları tam olarak teşhis edilmeden biyopsi yapılmamaktadır. Bunun için farklı biyopsi yöntemleri kullanılabilir.
 • Ultrason sonucunda yüksek riskli tiroid nodülüne sahip olan kişilere işlem gerçekleştirilmemektedir.
 • Tiroid iltihabı olan kişilere yöntem uygulanmamaktadır.

Tiroid Biyopsisi Neden Yapılır?

Tiroid bezlerinin içerisinde kanser riski taşıyan nodüllere tanı koyulması amacıyla tiroid biyopsisi işlemleri gerçekleşmektedir. Bu süreçte nodüllerin iyi mi huylu mu yoksa kötü huylu mu olup olmadığı üzerine detaylı bir inceleme yapılmakta ve izlenecek yola karar verilmektedir. Bu biyopsi yöntemleri oldukça etkili bir görüntüleme tekniğidir.

Tiroid Biyopsisi Kimlere Yapılmaz?

 • Hastanın tiroid nodülü 4 cm’den büyükse ameliyat olması gereklidir ve tiroid biyopsisi yaptıramamaktadır. Aynı zamanda tiroid nodülü büyük olduğu için tanı olanağı oldukça düşüktür.
 • Paratiroid hastalarına biyopsi işlemi yaptırılamamaktadır. Paratiroid adenomları, tiroid kanseriyle sıklıkla karıştırılmaktadır. Dolayısıyla farklı yöntemler kullanılarak teşhis yapılmalıdır.
 • Tiroid iltihabına sahip olanlar ve özellikle hashimato hastalarına biyopsi yapılmamaktadır.
 • Ultrasonda yüksek nodüllere sahip olanlara biyopsi işlemi uygulanmamaktadır. Ultrason işlemlerinin sonuçları yüksek doğruluk oranına sahiptir ve kişide kanser olup olmadığı kesin bir şekilde belli olmaktadır. Kanser teşhisi konulan hastaya biyopsi yapılmamaktadır.

Hangi Tür Nodüllere Biyopsi Uygulanır?

Tiroid nodüllerinin birçoğu iyi huyludur ve sıkıntıya neden olmamaktadır. Fazla hormon üretmeyen ve herhangi bir sağlık problemi yaratmayan iyi nodüllere tedavi yapılmamaktadır. Tiroid nodüllerinin oluşum nedeni kesin olarak bilinmemekte ve birçok kişide ultrason incelemesiyle nodül tespit edilmektedir. Bu nodüllerin büyük bir kısmı fizik muayenede anlaşılamayacak derecede küçük boyutlara sahiptir.

Tiroid nodüllerinin kötü huylu olma olasılıkları %5 civarındadır. Nodüllere ait risk sınıflandırması ultrasonografi ile yapılmaktadır. Tiroid nodüllerine tiorid biyopsi uygulanması için risk durumuna bakılmaktadır. Riskli nodüller, sonografik yöntemlerle belirlese de nodüllerin riskli olup olmadığı kesin olarak biyopsi yöntemiyle bilinmektedir. Tiroid kanserlerinin çoğunluğu nodüller gibi tesadüfen tespit edilmektedir.

Tiroid Biyopsisi Öncesi Hasta Neler Yapmalıdır?

Biyopsi işlemlerinin her birisi hastalarda büyük bir endişeye sebep olmaktadır. Bunun endişenin nedeni; işlemle ilgili yetersiz bilgiye sahip olunmasıdır. Tiroid biyopsisi işlemi, kan alma ünitelerinde kullanılan iğneler ile yapılmakta ve sanılanın aksine ağrı durumları çok fazla yaşanmamaktadır. Yine de uygulamanın boyundan yapılması hastaların korku yaşamasına neden olabilmektedir. Tiroid Biyopsi işlemi öncesinde hasta şunları yapmalıdır;

 • İşlem öncesinde kahvaltı yapılabilir.
 • Kan sulandırıcı ilaçların işlem gününe kadar kesilmesi gereklidir.
 • İlaç kesimi işlemi doktor kontrolünde olmalı ve doktor uygun gördüğü taktirde başka ilaca geçilebilir.
 • Kan sulandırıcı hapların dışında düzenli olarak kullanılan ilaçlar varsa bunlar doktora bildirilmelidir.
 • İşlemden önce kullanılıyorsa kolye çıkartılmalıdır.
 • Boynun rahat açılabileceği kıyafetlerin giyilmesine özen gösterilmelidir.
 • Saçlar uzunsa ve topuz yapılmamalıdır. Biyopsi sırasında baş arkaya yatacağından dolayı bu saç pozisyonu rahatsızlık verebilir.

Tiroid Biyopsisinin Avantajları Nelerdir?

 • Tiroid nodülünden alınan doku örneği laboratuvarda değerlendirilmekte tiroid biyopsisi yapılan dokunun kanserli olup olmadığı kesin bir şekilde öğrenilmektedir.
 • Bu biyopsi uygulaması hızlı, ucuz, konforlu ve güvenli sonuçlar sağlamaktadır.
 • Biyopsi işlemi sonucunda hastanın tiroid kanseri olmadığının belirlenmesiyle ileride gerçekleşecek gereksiz ameliyatlardan da kurtulmak mümkündür. Biyopsi işleminden sonra nodülün kötü huylu olarak sonuçlanmasıyla gereken tedavi planı da hızlı bir şekilde hazırlanmaktadır.

Tiroid Kanseri Olasılığını Artıran Faktörler Nelerdir?

Tiroid kanseri olasılığını artıran faktörler şunlardır;

 • Cinsiyet: tiroid kanseri, kadınlarda daha fazla görülmektedir. Kanserin kadınlarda daha fazla görülmesinin nedeni bilinmemektedir ancak östrojen hormonunun bununla bir ilgili olduğu düşünülmektedir.
 • Genetik faktörler: hücrede meydana gelen çeşitli mutasyonlar tiroid kanseri riskini artırabilmektedir.
 • Ailede tiroid kanseri geçiren kişilerin olması kanser olasılığını artırmaktadır.
 • Radyoterapi: baş ve boyun bölgesinde gerçekleştirilen radyoterapi uygulamaları kanser riskini artıran sebeplerden bir tanesidir.

Tiroid Biyopsisi Sonrasında Hasta Neler Yapmalıdır?

 • Kan sulandırıcı haplar kullanıyorsa bunlara belirli bir süre devam edilmemelidir.
 • Biyopsi yapılan bölgeye steril bir bez ile 20 dakika boyunca baskı uygulamak gerekmektedir.
 • Biyopsi gerçekleştirilen alana enfeksiyon kapmaması için dikkat edilmelidir.
 • Enfeksiyon ve kanama gibi durumlara dikkat edilmeli ve gereken önlem alınmalıdır.
 • İşlemden sonra hissedilen ağrı anlıktır ve belirli bir süre sonra geçmektedir. Tiroid biyopsisi sonrasında hafif bir rahatsızlık hissi duyulabilir.
 • Uygulama sonrasında biyopsinin gerçekleştiği bölgeye gazlı bez ile 15-20 dakika kadar baskı uygulanır.
 • Biyopsi yapılan bölgenin enfeksiyon kapmaması için bir gün boyunca dikkat edilmesi gereklidir.
 • Hasta 4-5 saat boyunca gözetim altında tutulmaktadır. Tiroid biyopsi işlemi sonrasında hastanın kan değerleri ve takip edilmekte ve herhangi bir sorun yoksa evine gönderilmektedir.

Tiroid biyopsisi Fiyatları 2024

Biyopsi uygulamalarında ultrason cihazları kullanılmakta ve bu cihazların kalitesi tiroid biyopsisi fiyatlarını etkilemektedir. Her bütçe için uygun içeriklere sahip olan biyopsi fiyatları, özel klinik ve hastanelerde yaptırılmaktadır. İşlemin yapılacağı merkezin koşulları ve uyguladığı maliyet prosedürü fiyat aralıklarını belirlemektedir.

Biyopsi işleminin fiyatlarını değiştirecek bir başka unsur parça alınacak nodül sayısıdır. Nodül sayısı biyopsi fiyatlarını artırabilmektedir. Biyopsinin fiyatlarına dair genel bir araştırma yapmak hem erken tanı için hem de fiyat bilgisi açısından oldukça önemlidir. Tiroid biyopsisi fiyatları ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için uygulamanın gerçekleşeceği merkezle iletişime geçilmeli ve randevu alınmalıdır. 

Sık Sorulan Sorular

Tiroid Biyopsi Sonucu Pozitif Ne Demektir?

Biyopsi ile alınan parçalar patoloji laboratuvarında incelenir ve iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu ile ilgili teşhis konulur. Tiroid biyopsisi sonucu negatifse ve hastada herhangi bir şikâyet yoksa tiroid nodülleri 6 ayda bir olacak şekilde kontrol edilmektedir. Ancak iyi huylu olan bu nodüller, belirli bir çapın üzerindeyse ve hızlı büyüme gösteriyorsa en kısa zamanda tedavi edilmelidir.  

Tiroid biyopsi sonucunda şüpheli nodüllere rastlanıldığı zaman hemen ameliyat gibi bir durum söz konusu değildir. İnce iğne biyopsi ve kalın iğne biyopsi yöntemi kullanılarak bu nodüllere kesin tanı koyulmaktadır. Bu tanının koyulması gereksiz ameliyatların önlenmesine de büyük yarar sağlamaktadır. Eğer bu tanı ve teşhis yönteminde de yeterli sonuç alınamazsa ki bu çok nadir görülen bir durumdur o zaman cerrahi müdahale düşünülebilir.

Tiroid Biyopsisi Acı Verir mi?

İnce iğneli tiroid biyopsisi işlemi lokal anestezi eşliğinde yapılmakta ve acısız bir işlem olarak bilinmektedir. Hasta başını biraz geride hareketsiz bir şekilde tuttuğundan dolayı hafif ağrı durumları meydana gelebilir. Açık biyopsi işlemlerinde de hastaya genel anestezi verilmekte ve hasta herhangi bir acı hissetmemektedir.

Tiroid İnce Aspirasyon Biyopsisi Riskli midir?

Tiroid biyopsi işleminde kullanılan yöntemlerin her birisi son derecede güvenlidir. Ancak bu yöntemler içerisinde az da olsa risk bulunmaktadır. Bu riskler; kanama, enfeksiyon ve tiroid bölgesinin çevresinde hasar oluşmasıdır. Tiroid çevresinde hasar oluşması durumu diğer risklere göre daha az görülmektedir. Bu risklere ek olarak ince iğneli aspirasyon yöntemi, nodülün kanserli olup olmadığını net bir şekilde göstermeyebilir. Bu gibi bir risk ortaya çıkarsa kanserli nodülün kesin tanısını koyabilmek için tiroid biyopsisi işlemi tekrarlanmalıdır.

Tiroid İnce İğne Biyopsisi Sırasında Hasta Uyutulur mu?

İnce iğneli aspirasyon biyopsisi sırasında hasta uyutulmamaktadır. Tiroid biyopsi işleminin yapılacağı bölgeye lokal anestezi uygulanmakta ve bölge uyuşturulmaktadır. Açık biyopsi uygulamasında hastaya genel anestezi verilmekte ve hasta uyutulmaktadır.

Tiroid Nodülü Biyopsisi Tehlikeli midir?

Tiroid biyopsisi işleminde kullanılan yöntemlerin ciddi bir yan etkisi yoktur. Ancak her tıbbi uygulamada olduğu gibi biyopsi işlemlerinde de ufak da olsa riskler bulunmaktadır. Biyopsi işlemi sonrasında enfeksiyon, kist formasyonu ve kanama gibi sorunlar olabilir. Ancak bu tarz komplikasyonların önlenebilmesi için biyopsi öncesinde gerekli önlemler alınmalıdır. Bunun için doktorun tavsiyeleri dinlenmeli ve işlemden önce yapılması gerekenler için hazırlık gerçekleştirilmelidir.

Tiroid İnce İğne Biyopsisi Ne Kadar Sürer?

Tiroid biyopsi uygulaması esnasında hasta sırt üstü bir şekilde uzanmakta ve omuzlarının altına destekleyici bir yastık konulmaktadır. Cilt bir antiseptik yardımıyla temizlenir ve lokal anestezi uygulanır. Tiroid ince iğne biyopsi işleminde iğne, tiroid nodülünün içerisine yerleştirilmekte ve iğne hareket ettirilerek uygun doku örneği alınmaktadır.

İğnenin içeride kalması ve doku örneği toplaması toplam 10-15 saniye kadar sürmektedir. İğne çıkartıldıktan sonra kanama olmaması için cilde 3-5 dakika arasında baskı uygulanmaktadır. Nodül boyutu ve nodül sayısına göre birden fazla tiroid biyopsisi işlemi yapılabilir. Bu işlemlerin süresi toplam olarak 5-10 dakika içerisinde tamamlanmaktadır.