Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Prostat Biyopsisi

Prostat Biyopsisi Nedir?

Prostat kanserine etkili ve kesin tanı koyulması amacıyla prostat biyopsisi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Üroloji doktoru, rektal muayene ve PSA testi sonucunda kanser durumundan şüphelendiği zaman biyopsi yöntemine başvurmaktadır. Bu biyopsi metodu ile prostat kanserinin kesin teşhisi konulmaktadır.

Bu biyopsi yöntemi, prostattan özel bir iğne yardımıyla parça alımı işlemidir ve genellikle ultrason eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Patoloji uzmanı, gerekli olan işlemleri sırasıyla yaptıktan sonra dokuyu mikroskop altında incelemektedir. Prostat biyopsisi sonucunda kişinin prostat olup olmadığı ile ilgili detaylı bir rapor hazırlanmaktadır.

Prostat Biyopsi Çeşitleri Nelerdir?

Biyopsi işlemini gerçekleştirmeden önce prostat MR’ı çekilmeli ve bu metotla saptanan şüpheli dokular için biyopsi gerçekleştirilmelidir. Bu biyopsi çeşitleri genel olarak 2 ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Klasik prostat biyopsisi
 • Füzyon prostat biyopsisi

Klasik Prostat Biyopsisi

Üroloji uzmanı tarafından yapılan bir işlem olan klasik prostat biyopsisi tekniğinde transrektal ultrasonografi kullanılmaktadır. Bu uygulamada hastanın makatına ultrason probu yerleştirilmekte ve prostat bölgesinde kanser şüphesi bulunan alanların dışında prostat önü, arkası ve prostatın kabuk kısmı görüntülenmektedir.

Üroloji uzmanı klasik biyopsi işlemini gerçekleştirirken prostat bölgesinin çeşitli yerlerinden doku örnekleri alarak inceleme yapmaktadır.

Füzyon Prostat Biyopsisi

Bu biyopsi uygulamasında kişiye ilk önce MR çekilmekte ve daha sonra prostat detaylı bir şekilde incelenmektedir. Füzyon prostat biyopsisi işlemlerinde kanser dokusunun alanı tespit edilmektedir. Direkt olarak prostatta kanser şüphesi olan bir dokudan biyopsi alınmakta ve erken evrede tedavi gerçekleştirilmektedir.

Bu biyopsi işlemi iki şekilde uygulanmaktadır;

 • Transrektal prostat biyopsi
 • Perine yoluyla prostat biyopsi

Transrektal Prostat Biyopsisi

Bu biyopsi esnasında hasta yan yatar pozisyondadır ve dizler karına doğru çekilmektedir. İğne, prostat bezine girmekte ve bu bölgeden doku örneği alınmaktadır. Transrektal prostat biyopsi ile Prostat bölgesinin farklı yerlerinden 12 tane doku parçası alınmaktadır. İşlem yaklaşık 15-20 dakika arasında sürmektedir.

Perine Yoluyla Prostat Biyopsisi

Genel anestezi altındayken yapılan perine yoluyla prostat biyopsisi işleminde hasta sırt üstü yatırılmaktadır. İğne perine bölgesinin içerisinden prostat bezine girmekte ve doku örneği yavaş bir şekilde alınmaktadır. Bu işlem yaklaşık olarak 30-45 dakika arasında sürmektedir.

Prostat Biyopsisine Hastanın Hazırlanması

Biyopsi yöntemlerine hazırlık prosedürü her klinikte farklı şekilde olabilir. Ancak genel olarak gerçekleştirilen bu prostat hazırlık süreci şöyledir;

 • Biyopsi öncesinde tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonu varsa bunun için gerekli testler yapılmaktadır.
 • Biyopsiden önce bağırsakların temiz olması oldukça önemlidir. Dolayısıyla biyopsi öncesinde hastaya lavman uygulamasının yapılması gerekmektedir.
 • Kişi kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa uygulamadan bir hafta önce bu ilaçların kullanımı durdurulmalıdır. Kan sulandırıcı ilaçlar; aspirin, coraspin, plavix ve kan sulandırıcı bitkiler olabilir.
 • Uygulamadan bir gün önce antibiyotik kullanılmakta ve prostat biyopsisi sonrasında tok karnına ve işlem günü yine tok karnına doktor tarafından önerilen antibiyotik içilmektedir.
 • Uygulamadan 3-4 saat öncesinde hastaneye yatılır ve bu yatış süresince antibiyotik işlemine devam edilmektedir.
 • Bu biyopsi işlemleri, lokal veya genel anestezi altında yapılmaktadır. Biyopsi işlemi sedasyon altında gerçekleşecekse kişinin biyopsiden 6-7 saat öncesinde gıda almaması gereklidir.

Prostat Biyopsisinde Antibiyotik Kullanımı

Sürece bağlı olarak ortaya çıkabilecek enfeksiyon durumlarını en aza indirebilmek için prostat biyopsisi öncesinde koruyucu antibiyotik kullanılmaktadır. İşlemden önce antibiyotik kullanımı gereklidir. Antibiyotik kullanan hastalarda enfeksiyonla ilişkili komplikasyon görülme durumları belirgin bir şekilde azalmaktadır.

Biyopsi işlemine bağlı olarak bakterilerin kan dolaşımı esnasında kişide yeterli düzeyde antibiyotik dengesinin sağlanması hedeflenmelidir. Biyopsi işleminde enfeksiyon oranı hastanın kendisi, bulunulan şehir ve ülkeye göre farklılıklar göstermektedir. Bundan dolayı biyopsi uygulayacak doktorun hastaya özel antibiyotik kullanımı önermesi oldukça önemlidir.

Prostat Biyopsisinde Bağırsak Temizliği

Bağırsak temizliği genel olarak rektumdaki dışkı miktarını azaltmak amacıyla yapılmaktadır. Teorik açıdan lavman uygulaması ile prostat biyopsisi metodunda hem hasta hem doktor daha konforlu bir süreç geçirmektedir. Böylece kalın bağırsaktan prostata bakteri bulaşma sorunun önüne geçilmekte ve kalın bağırsağın boş olması prostatı daha iyi görebilmeyi sağlamaktadır.

Prostat Biyopsisinde Analjezi

Biyopsi uygulamasında uygun şekilde analjezi ve anestezi sağlanmadığı zaman biyopsi uygulaması için süreç ağrılı geçmektedir. Lokal anestetikler ile prostat bezi uyuşturularak ağrı kontrolü sağlanmakta ve hastalar hiç ağrı hissetmemektedir. Biyopsi işleminin öncesi ve sonrasında endişe durumu bir hayli gözükmektedir. Özellikle endişe düzeyi yüksek kişilerin ağrı hissini daha sık duydukları bilinmektedir. Bunun önüne geçebilmek adına prostat seminal vezikül bileşkesine anestezi işlemi uygulanmaktadır.

Prostat Biyopsisi Nasıl Uygulanır?

Ultrason eşliğinde prostattan doku parçası alınması işlemi prostat biyopsisi süreçleridir. Kısa sürede tamamlanan bu işlem, genel anestezi ya da lokal anestezi altında gerçekleşmektedir. Bundan dolayı süreç esnasında herhangi bir acı hissedilmemektedir. Anal bölgeye anestezik kremler uygulanmakta ve uyuşma sağlandıktan sonra biyopsi işlemine geçilmektedir. Prostat iğnesi ile prostat loblarından 10 ile 16 parça alınmakta ve laboratuvar ortamında incelemeler yapılmaktadır. Tüm biyopsi süreci ortalama 20 dakikada tamamlanmaktadır

Bu biyopsi işlemi iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Bu iki yöntem;

 • Perine yolu ile uygulanan transperineal biyopsi: bu yönteme daha az başvurulmaktadır. Anestezi uygulaması altında yapılan bu biyopsi yönteminde iğne perineden prostat bezine gönderilmektedir. İşlem yaklaşık olarak 30 dakika sürmektedir.
 • Transrektal prostat biyopsisi: Transrektal prostat biyopsi işleminde hasta yan bir şekilde yatırılmakta ve dizleri karnına çekilmektedir. Yaklaşık 20 dakika civarında süren bu uygulamada iğne kalın bağırsaktan geçmekte ve parça alınmaktadır.

Prostat Biyopsisi Neden Yapılır?

Hekim, fiziki muayene sonrasında prostatta şüpheli bir bulguya rastlarsa prostat biyopsisi istemektedir. Bu biyopsinin yapılma amacı; hastada prostat kanserinin olup olmadığını tespit etmektir. Sonuç olarak bu işlemle birlikte prostat kanseri teşhisi konulup konulamayacağı öğrenilmektedir.

Prostat Biyopsi Öncesi Hazırlık

Hekim, biyopsi istediği zaman birtakım hazırlıklar yapılmaktadır. Hazırlıklar şöyledir;

 • İdrarda enfeksiyon olasılığına karşı idrar kültürü incelemelidir.
 • Kan sulandırıcı ilaçların işlemden bir hafta öncesinde kesilmesi gerekmektedir.
 • Uygulamanın bir gün öncesinde hekimin önerdiği antibiyotik içilmelidir.
 • Uygulamanın yapılacağı gün hastanın bağırsak temizliği için lavman yapılmalıdır.

Prostat Biyopsisi Sonrası Görülebilen Komplikasyonlar

 • Biyopsi sonrasında birkaç gün boyunca makattan ya da idrarla birlikte hafif kan gelebilir. Bu durum birkaç gün sonra kendiliğinden geçmektedir.
 • Biyopsi işleminden önce kan sulandırıcı hapların kesilmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda işlemden bir gün önce antibiyotik kullanılmalıdır.
 • İşlem öncesinde lavman yöntemi kullanılarak bağırsak uçları temizlenmektedir. Bu tarz bir önlemin alınması biyopsi sonrasında meydana gelebilecek olası enfeksiyon riskini azaltmak için yapılır.
 • Bazı hastalarda antibiyotik ve lavman yöntemi uygulansa da enfeksiyon gelişebilir. Bunun nedeni; bağırsaklarda bulunan mikroplar, prostattan parça alırken idrar ve kana karışabilir. Bağırsakta zararsız görünen bu mikroplar, kana karıştıkları zaman enfeksiyona sebebiyet vermektedir.
 • Antibiyotik ile öldürülemeyen mikroplar, prostat biyopsisi sonrasında enfeksiyona neden olmaktadır. Bu durum hastanın ateşinin yükselmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ancak yüksek ateş ve enfeksiyon durumu nadiren görülen komplikasyonlar arasındadır.
 • Biyopsi sonrasında görülen bir diğer komplikasyon ise idrar tıkanmasıdır. Bu durum prostatta gelişen idrar torbası kan pıhtılarının yarattığı tıkanmadır. Biyopsi uygulaması sonrasında bu komplikasyon görülüyorsa hastaneye başvurulmalıdır.

Füzyon Prostat Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Füzyon prostat biyopsi yöntemi ile prostat dokusunda yer alan kanserli hücrelerin tespiti gerçekleşmektedir. Agresif yapıya sahip olan kanser hücrelerinin atlanmasını engelleyen füzyon biyopsisi öncesinde hastaların MR’ı çekilmekte ve çekilen MR sonucunda kanser bakımından şüpheli bulunan alanlar işaretlenmektedir.

Bu biyopsi yöntemindeki ikinci aşama hastanın uyutulmasıdır. Uyutulan hastanın makat alanına ultrason probuyla görüntüleme yapılmaktadır. Ultrason ve MR görüntüleri eşleştirilmekte ve seçilemeyen kanser alanları bu işlemler sonucunda görülür bir duruma gelmektedir. Füzyon biyopsisi, prostat kanseri açısından riskli olan alanları ve tümörü prostat üzerinden almayı sağlamaktadır. Bu yöntem sayesinde prostat kanserinin tanısında hızlı bir şekilde ilerlemek mümkündür ve agresif hücrelerin teşhisi yapılabilmektedir.

Prostat Biyopsi Fiyatları 2024

Biyopsi işlemlerinde farklı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Özellikle erkeklerde görülen prostat kanserinin teşhisi için biyopsi uygulamalarına yer verilmektedir. Bu işlem için uzman hekimler tarafından görüntüleme tekniği kullanılmaktadır. Biyopsinin fiyatları için öncelikle hastaya uygulanması gereken yöntemin belirlenmesi gerekmektedir. Biyopsi için hangi yöntem tercih edilecekse ve hangi merkezde işlem yapılacaksa buna bağlı olarak fiyatlarda da değişiklikler gözlemlenmektedir.

Kişinin hastalığının tespit edilebilmesi için ilk olarak muayene olunmalı ve deneyimli hekimlerden bilgi alınmalıdır. Tüm bu süreç sonucunda prostat biyopsisi fiyatlarına ilişkin detaylı bilgi alınabilir ve işlemlere başlanılabilir.

Sık Sorulan Sorular

Prostat Biyopsisi Sonrası Hastaları Ne Bekler?

 • Prostat biyopsisi yapıldıktan sonra ortalama 6 saat boyunca dinlenmek gerekmektedir.
 • Makat civarında hafif ve idrarda kanama durumları görülebilir. Bu kanama 4-5 gün sürebilir.
 • Biyopsiden sonrasındaki 6 haftada sperm koyu olabilir.
 • Transrektal prostat biyopsi işleminden sonraki iki üç gün makattan az oranda kanama olabilir.
 • Prostat enfeksiyonu olabilir ve prostat biyopsisi işleminden sonra titreme, üşüme ve ateş yüksekliği enfeksiyonun belirtileri arasındadır.
 • Biyopsi sonrasında ağır kanama ve yükselene ateş durumları varsa kısa bir süre içerisinde hastaneye gidilmelidir.

Prostattan Parça Alınması Ne Kadar Sürer?

Prostattan parça alınması, genellikle uygulanacak biyopsi yöntemine bağlıdır. Transrektal prostat biyopsi yönteminde süreç 20 dakika sürmektedir. Bir diğer işlem olan transperienal biyopsi uygulamalarının süresi yaklaşık olarak 30 dakikadır. Füzyon prostat biyopsi işlemleri de 30 dakikada tamamlanmaktadır. Bu zaman diliminden sonra parçalar incelenmek üzere laboratuvara gönderilmektedir.

Füzyon Prostat Biyopsisinin Avantajları Nelerdir?

 • Güncel bilimsel çalışmalar neticesinde füzyon prostat biyopsisi, standart biyopsi işlemlerine oranla prostat kanseri teşhisini daha fazla tespit etmektedir.
 • Kanser saptama oranı standart biyopsi uygulamalarda yüzde 40’lardayken bu oran füzyon biyopside yüzde 80-90’lara çıkmaktadır.
 • Füzyon biyopsisi sayesinde lezyonlar görülerek işlem yapılmaktadır. Aynı zamanda görüntüleme yakalanmayan dokuların tespiti daha hızlı olabilir. Bu sayede prostat kanserinin tedavisi için daha hızlı hareket etme imkânı sağlamaktadır.

Prostat Biyopsisi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Ceviz büyüklüğünde olan prostat bezinde büyüme ve kanser oluşumu görülebilmektedir. Prostat biyopsisi, parmakla yapılan muayene sonucunda şüpheli bir durum görüldüğünde ve kan testlerinin değeri yüksek çıktığı zaman hastalara yapılmaktadır. Prostat biyopsisi ile şüpheli bölgeden parça alınmakta ve doku analiz edilerek dokuda kanser olup olmadığı sonucuna varılmaktadır. Prostat kanserinin erken teşhisi ve tedavinin zamanında yapılması hastanın yaşam süresini uzatmaktadır.

Prostat Biyopsisi Öncesi Hazırlık Nasıl Yapılır?

İşlem esnasında gelişebilecek tüm komplikasyonların azaltılması için bu biyopsi öncesinde bazı hazırlıklar yapılmalıdır. Bu hazırlıklar;

 • Biyopsi öncesinde kişinin kan sulandırıcı ilaç kullanıp kullanmadığına dikkat edilmelidir. Bu ilaçlar kullanılıyorsa işlemden bir hafta önce bu hapların tüketimi kesilmelidir.
 • Biyopsi öncesi hazırlık sürecinde yapılan işlemlerden birisi bağırsak temizliğidir. Bağırsak florasında yer alan bakteriler makat üzerinden kana karışabilir. Bundan dolayı biyopsi işlemi sırasında iyi bir görüntü alabilmek için bağırsakların temizlenmesi gerekmektedir.
 • Biyopsi sonrasında gelişebilecek enfeksiyon durumlarını önleyebilmek için antibiyotik alınmalıdır.

Prostat Biyopsisindeki Riskler Nelerdir?

 • Pelvik bölgede ufak derecede ağrılar olabilir. Buna ek olarak idrarda kanama 4-5 gün sürebilir.
 • Prostat biyopsisi sonrasındaki ilk 6 hafta boyunca sperm rengi koyulaşabilir ve menide kan görülebilir.
 • Transrektal biyopsi işleminden sonra 2-3 gün boyunca makattan kanama gelebilir.
 • Enfeksiyon durumları meydana gelebilir. Enfeksiyonun belirtileri; üşüme, titreme ve yüksek ateştir. Bu komplikasyonun önlenmesi için işlem öncesinde antibiyotik alınmaktadır.
 • Biyopsi işleminden sonra ağır kanama, ağrı ve ateş durumları nadirde olsa görülebilir. Bu durumların görülmesi halinde hastaneye başvurulmalıdır.

Bu Yöntemin Klasik Prostat Biyopsisinden Farkı Nedir?

Bu biyopsi esnasında TRUS yönteminden destek alınmaktadır. Rektumdan gerçekleştirilen ultrasonografi uygulamasıyla prostat bölgesinin arka kısmından 12 ile 16 adet arasında parça alınmaktadır. İşlemin tekrarlanmasına gerek kalmaması ve kesin tanı konulabilmesi için MR-TRUS Füzyon biyopsisi yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem ile prostat kanseri teşhisindeki hatalar en aza indirilmiştir.

MR-TRUS Füzyon prostat biyopsisi ile prostat kanserinde doğru teşhis oranı artmakta ve kanser evresinin ne aşamada olduğu daha kolay bir şekilde saptanmaktadır. Kanseri saptamada füzyon biyopsi, standart biyopsi işlemlerine kıyasla daha yüksek bir orana sahiptir.

Prostat Kanseri Taramasında Yenilikler Nelerdir? MR Füzyon Biyopsisi Nedir?

Kanser teşhisi için kullanılan ve geliştirilen birçok teknik ve uygulama vardır. Bu uygulamalardan en önemlisi MR Füzyon prostat biyopsi işlemi olarak öne çıkmaktadır. MR Füzyon biyopsisi, prostat kanseri tanısında doğruluk oranı ve hassasiyeti oldukça yüksek olan bir yöntemdir. Prostata ait MR ve ultrasonografi görüntülemenin birleşiminden meydana gelmektedir. Bu yöntemin içerisinde kullanılan MR, gelişmiş içeriklere sahiptir ve kanser açısından şüpheli odaklar işaretlenmektedir.

MR Füzyon biyopsisi esnasında cihazdan elde edilen prostat görüntüleri 3 boyutlu hale getirilerek Füzyon uygulaması gerçekleştirilmektedir. İğne aracılığıyla kanser şüphesi olan işaretli alanlarda biyopsi işlemi yapılmaktadır.

MR’ın İşaret Ettiği Noktalardan Nasıl Biyopsi Alınabilir?

Prostatta şüpheli bölgeler MR yöntemi sayesinde kolayca tespit edilebilmektedir. MR prostat biyopsisi 3 farklı yönteme sahiptir. Bu yöntemler;

 • MR altında biyopsi yöntemi: MR ile prostat bölgeleri işaretlenmekte ve bu bölgelerden biyopsi alınmaktadır. Bunlara ek olarak MR yönteminin belirlediği alanların dışında da biyopsi alınabilmektedir.
 • Kognitif MR biyopsi yöntemi: MR’ın işaretlediği bölgelerden prostat biyopsisi alınarak yapılır. Bu işlemde de farklı bölgelerden biyopsi alınmaktadır.
 • Yazılım rehberliğinde MR ultrason biyopsi yöntemi: Hastanın prostatı genel olarak incelenmekte ve MR’daki görüntüler bir yazılım aracılığıyla bir araya getirilmektedir.

Prostat Biyopsisinden Sonra Enfeksiyon Olur mu?

Enfeksiyon, prostat biyopsisi sonrasında görülen komplikasyonlardan bir tanesidir. Bu enfeksiyonu engelleyebilmek için biyopsi öncesinde antibiyotik kullanılmaktadır. Bazı durumlarda antibiyotik ile enfeksiyon durumlarının önüne geçmek yeterli olmayabilir. Enfeksiyonu önleyebilmek adına bağırsak temizliği yapılmaktadır. Antibiyotik kullanımı ve bağırsak temizliğinden sonra herhangi bir komplikasyon görülmemesi adına süreç bekletilebilir. Bu adımlar doğru bir şekilde uygulandığı taktirde biyopsi sonrasında enfeksiyon görülme oranı azalmaktadır.

Prostat Biyopsisinden Sonra Kanama Olur mu?

Prostat biyopsisi sonrasında makat civarında ağrı olabilmekte ve idrarda kanama durumları görülebilmektedir. Bu kanamalar, uygulanan işleme bağlı olarak da ortaya çıkmaktadır. Özellikle transrektal prostat biyopsi işlemi sonrasında da 2-3 gün boyunca hafif derecede de olsa kanama durumları meydana gelebilmektedir.