Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Enteroklizis

Enteroklizis Nedir?

Enteroklizis; Teknolojik gelişmeler özellikle sağlık alanında birçok yenilikleri de beraberinde getiren yöntemdir. Bağırsak kanseri riski olan bağırsakların içinin görüntülenmesini sağlayan yöntemlerden biridir. Bağırsak hastalıklarının teşhisinde genellikle endoskopi veya kolonoskopik tetkikleri yapılarak teşhisler konulmaktadır.

Ancak bazı durumlarda bu tetkikler tam anlamıyla teşhisin konulmasına yardımcı olmazlar.  Günümüzde özellikle radyolojik alanda teknolojik olarak birçok görüntüleme cihazı ve uygulamaları tıp alanına girmiştir.  Dolayısıyla bunlar bir öncekilerden çok daha gelişmiş olmaları açısından hastanın kısa sürede teşhisinin tanısının konulması ve tedavisinin en kısa sürede başlanması açısından zaman kaybını ortadan kaldırmaktadır.  

Enteroklizis çekimi bağırsaklara burundan kateter ile girilerek onikiparmak bağırsağından sonrasına kadar kateter yerleştirilir.  Kateterden baryum adı verilen kontrast madde enjekte edilir ve x ışınları ile bağırsağın boyutları dokusu herhangi bir tümör olup olmadığı rahatlıkla anlaşılmaktadır.

Enteroklizis Nasıl Uygulanır?

Enteroklizis hastanın burnundan ince bağırsağa kadar uzanan bu yaklaşık olarak 150 santimetre uzunluğunda bir kateterin burundan sokularak İnce bağırsağın son kısmına kadar uzatılması ile elde edilen görüntüdür.  Kateter hastanın burnundan sokularak bu kateterden baryum sıvısı verilir.  Baryum sıvısı beyaz kirece benzeyen bir maddedir.  Baryum sıvısı kontrast oluşturur ve sıvı verildikten sonra ince bağırsağın görüntüsü alınır.

Kaç Çeşit Enteroklizis Vardır?

Enteroklizis 3 farklı şekilde uygulanır.  Bu farklı uygulama biçimleri hastaya ve hastalığın durumuna göre doktor tarafından belirlenir.  Klasik Enteroklizis,  MR Enteroklizis ve BT enteroklizis.

Enteroklizis Hangi Durumlarda Yapılır?

Enteroklizis bağırsak hastalıklarının teşhisi konusunda en gelişmiş teknolojik yöntemlerden biridir.  Özellikle kanser riski taşıyan bağırsak hastalıklarında ve diğer tüm bağırsak hastalıklarında teşhis koymayı kolaylaştıran işlemlerden biridir.  Enteroklizis birçok durumlarda yapılmaktadır.  Bunlar;

  • Bağırsaklarda oluşan yapışmalar
  • Belli oranda oluşan bağırsak tıkanıklıkları
  • Crohn hastalığı
  • Sebebi bilinmeyen batın ağrılarında
  • Çölyak hastalığında
  • Bağırsaktan olduğu düşünülen gizli kanamalarda
  • Divertiküller de
  • Bağırsak tümörünün metastaz yaptığı durumlarda
  • Tümör nüksü
  • Radyasyon enteriti durumlarında enteroklizis tetkiki yapılmaktadır.

Enteroklizis Kontrendikasyonları Nelerdir?

Enteroklizis özellikle ince bağırsak hastalıklarının tanı ve teşhis konulmasında yardımcı olan en teknolojik tetkiklerden biridir.  Ancak kateter uygulanarak yapılan işlemde bazı durumlarda yan etkiler görülmektedir.  Bu yan etkiler hastanın yaşam kalitesini bozacak veya herhangi bir hastalığa sebep olacak yan etkiler değildir.

Genellikle Enteroklizis kontrendikasyonları yani yan etkileri reflü oluşması sonucunda genellikle hastada görülen kusmadır.  Enteroklizis işleminden sonra hastanın karnında genel olarak yayılan kramp şeklinde ağrılar,  bir de kateterden verilen baryum maddesinin çok ender de olsa solunum yoluna kaçması sonucu oluşan öksürük ve yan etkiler görülmektedir.  Ancak bunlar kısa bir süre sonra hastaya müdahale edilerek veya kendiliğinden rahatlıkla geçen yan etkilerdir.

Enteroklizis Fiyatları

Enteroklizis yöntemi sağlık alanında en gelişmiş yöntemlerden biridir.  İlk uygulanmaya başladığı yıllarda oldukça ücreti yüksek fiyata çekilen görüntüleme ancak daha sonra birçok görüntüleme merkezinde de çekilmesi ile birlikte bu fiyatlar belli oranda düşmüştür.  Bugün bu fiyatlar bütçeleri çok zorlayan fiyatlar değildir.  Ayrıca enteroklizis fiyatını buradan belirlemek oldukça güçtür.  Bunun nedeni ise enteroklizis’in farklı çeşitleri bulunmasıdır.  Hangisinin çekileceğini doktor belirlemektedir.  Dolayısıyla fiyatlar buna göre de değişiklik göstermektedir.  Bu konuda en doğru bilgi görüntüleme merkezi veya hastane ile iletişime geçip bu konuda fiyatlar konusunda hastalara yardımcı olunmaktadır.

Kolon Kanseri Teşhisinde Enteroklizis Uygulaması

Tıpta kolon kanseri olarak bilinen bağırsak kanserlerinin doğru ve kesin teşhisinde kullanılan Enteroklizis uygulaması ciddi ve önemli tetkiklerden biridir.  Kolon kanseri erken dönemde teşhis ve tedavi edildiğinde hastanın oldukça yüksek yaşama şansı bulunmaktadır.  Bağırsak kanseri diğer kanser türlerinde de olduğu gibi son derece sinsi ilerleyen hastaya başlangıçta hiçbir rahatsızlık vermeyen ve yaşam kalitesini bozmayan bir hastalıktır.  Bu nedenle teşhis edilmede genellikle geç kalınmaktadır.

Barsak kanserleri genellikle polip adı verilen kanser olmayan ancak kanser potansiyeli taşıyan kümelerden oluşur.  Bunlar genellikle iyi huylu hücre kümeleridir.  Önceden tespit edilmesi ve bunun tedavi edilmesi durumunda ciddi anlamda barsak kanseri riski ortadan kaldırılır.  Ancak tedavi edilmezse hasta potansiyel bir bağırsak kanseri hastası olur. Enteroklizis yöntemi ile kolon kanseri konusunda ayrıntılı bilgiye ulaşılır.  Kanser olup olmadığı teşhis edilir,  varsa hangi evrede ve bağırsağın hangi bölgesinde olduğu anlaşılır.

Enteroklizis İşlemi Ne Kadar Sürer?

https://www.hublot.to/ raises the pure essentials of watchmaking to the level of art. amazing the best fake-watches.is in the world further breathtaking. fake panerai watches rolex circumstance created by hand-made yourself. most popular replika rolex for cheap sale. best new swiss replica watches online. pure hand to create is a major feature of youngsexdoll.com watches. https://www.alexandermcqueenreplica.ru is well known the accuracy of the time. cheap dearhow.to under $52 glorious, handy, high quality. the best http://www.miumiu.to/ in the world qualified a watchmaker to use decade.

Hastaların birçoğu özellikle radyolojik görüntüleme işlemlerini çok fazla sevmezler.  Bu nedenle bunları ertelemek dolayısıyla hastalıkları da ertelemeyi beraberinde getirir.  Bu doğru bir yöntem değildir.  Enteroklizis çekimi hasta açısından belli oranda sıkıntılı çekimlerden biridir.  Yaklaşık olarak 35-40 dakika gibi bir sürede gerçekleştirilir. Hastalar enteroklizis işlemi sırasında biraz zorlanırlar.  Ancak zorlanacakları süre 10 – 15 dakika gibi bir süredir.

Kontrast maddesi verilip kateter yerleştirilmesi süreci de diğer kateter yerleştirilmesi de göre daha rahat bir süreçtir. Ancak genel anlamda bakıldığında hastaların çok keyif almadıkları bir uygulamadır. Fakat kanser gibi bir hastalığın erken teşhis edilmesinde kesinlikle en önemli radyolojik tetkiklerden biridir.

Enteroklizis Zararlı Mıdır?

Enteroklizis x ışınları ile bağırsak içinin ve çeperlerinin görüntülenmesini sağlayan radyolojik tetkiklerden biridir. Bugüne kadar yapılan Enteroklizis işlemleri ve araştırmalara göre herhangi bir yan etkiye sebep olmamaktadır.   En fazla görülen yan etki ise kontrast maddeye karşı hastanın aşırı duyarlılığının olması durumunda alerjik reaksiyonlar görülmesidir.  Ancak bu da işlemden kısa bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Enteroklizis Fiyatları hakkında bilgi için bizimle iletişime geçiniz.