Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Dikilitaş Mah. Ayazmadere Cad. Yeşilçimen Sokak No: 9 Zemin-Giriş Kat Beşiktaş - Istanbul 444 67 28 - 444 MR BT

Enteroklizis

ENTEROKLİZİS Nedir?

Entekrolizis ince barsak hastalıklarını teşhis etmeye yarayan bir yöntemdir..

ENTEROKLİZİS herhangi bir ön hazırlık var mıdır?

Eğer hastada ileri düzeyde barsak tıkanması lehine bulgu yoksa sadece bir gün önceden yapılan barsak temizleyici ilaçlar dışında ek bir ön hazırlığa gereksinim olmaz. Tetkike gelirken konu ile ilgili daha önce çekilmiş olan filmlerinin getirilmesi gerekmektedir.

ENTEROKLİZİS Nasıl yapılır?

Entekrolizis ince bir plastik hortumun (katater) burun yoluyla yutak, yemek borusu ve mideyi geçerek oniki parmak barsağının son bölümüne yerleştirilip arkadan bu hortum yoluyla verilen boya ve boyayı itici bir sıvı madde ile verilerek görüntülenir.

ENTEROKLİZİS Neden yapılır?

Genellikle ince barsakların iltihabi ve tıkanıklığa yol açıcı hastalıklarının ve bazen de sebebi bulunmayan kanamanın kaynağını tesbit etmek için yapılmaktadır.

Enteroklizisin başka tipleri var mıdır?

BT ve MR cihazı içerisinde de benzer inceleme yapılabilmektedir

Enteroklizisin riskleri var mıdır?

İleri barsak tıkanması ve barsak delinmesi vakalarında çok riskli olup tetkik yapılmaz. Bunların dışında normal röntgen ışınlarının kabul edilebiler düzeyde oluşturabileceği riskler ve tetkik esnasında kateterin burundan geçerken oluşturduğu tahriş ve ilacın bazen barsaklarda oluşturduğu dolgunluk dışında başka anlamlı bir riski bulunmamaktadır.

Entereklozis ne kadar sürer?

Yaklaşık 30 dakika ile bir saat arasında bir sürede bitirilir. Ancak tetkikin hasta tarafından en zor olarak kabul edildiği ilk bölümü ise genellikle 5 ile 15 dakikayı geçmemektedir