Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

MR Kolanjiyografi

MR Kolanjiyografi ( MRCP )Nasıl Uygulanır?

Safra, pankreas, safra kesesi, safra yolları, pankreas kanalları anatomisi hakkında detaylı bir şekilde bilgi almak adına uygulanan MR işlemine MR Kolanjiyografi ( MRCP ) adı verilmektedir. Bu bölgeler ile ilgili standarttan daha ayrıntılı bilgi almak isteyen uzmanlar MR Kolanjiyografi uygulaması istemektedir. Safra ya da pankreas ve yollarında bulunacak taş, tümör ya da tıkanıklık gibi durumlarda MR Kolanjiyografi (MRCP) kısa sürede sonuç veren bir yöntemdir. Ayrıca bu yöntem ile elde edilen sonuçlara göre ERCP yöntemi ile tedavi süreci başlamaktadır.

MR Kolanjiyografi ( MRCP ) İşlemi Hakkında Bilgiler

ERCP ,safra ve safra yollarında karşılaşılan sıkıntıların çözümü için kullanılmaktadır. MR Kolanjiyografi  yöntemi ise bu bölgelerde tanı için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem uygulanmadan önce hastanın yapısına uygun olarak hastaya gerekirse sakinleştirici verilmektedir. MR Kolanjiyografi (MRCP)  işlemi için kontrast madde kullanımı şart değildir ancak Batın MR ile birlikte çekim yapılması gerekrise kontrast madde verilmektedir damar yolu aracılığı ile verilen kontrast maddeorganların daha iyi görünmesini sağlamaktadır.

Çekim sırasında hekim ile personelden gelen talimatlara uymanız beklenmektedir. Çekim sonrasında da aynı şekilde hekim ya da personel talimatlarına uymanız beklenmektedir. Bu işlem sırasında bir komplikasyon ile karşılaşma durumu oldukça düşüktür. Görüntülenme öncesinde alerjik reaksiyonlar ile karşılaşma olasılığı düşüktür fakat yine de bulunan bir alerjik hastalığınız için hekime başvurmanız gerekmekebilir.Sadece kapalı alan korkusu olan hastalar için bu işlem öncesinde sakinleştirici verilmektedir. bu da ancak hastanın isteğine bağlı olarak gerçekleşen bir işlemdir. Bu yöntemle Safra ya da pankreas yollarının görüntülenmesinde radyasyona maruz kalmanız olasılık dışıdır. Ayrıca bu işlem oldukça ucuz ve hızlı bir işlemdir.

MR Kolanjiyografi ( MRCP ) Zararlı mıdır?

Öncelikle MR Kolanjiyografi ,  MR cihazında çekilen bir görüntüleme yöntemidir.  MR cihazı radyo dalgaları ile çalışan büyük bir manyetik alan içeren cihazlardır.  Hiçbir koşulda x-ışını ve radyasyon içermez.  Dolayısıyla MR Kolanjiyografi ’de kullanılan cihaz da standart MR cihazıdır.  Ancak MR Kolanjiyografi  çekimin de alınan görüntüler çok daha ayrıntılı ve hassas görüntülerdir MR Kolanjiyografi (MRCP)   çekimlerindeki görüntüler dokuların içinde bulunan hidrojen moleküllerini kullanarak görüntüleme yapan bir cihazdır.  Dolayısıyla tanı ve teşhis koyma çok daha sağlıklı ve somut olmaktadır.  Özellikle safra yolları  hastalıkların kaynağının araştırılması ve teşhis edilmesinde kullanılan yöntemlerden biridir.

MR Kolanjiyografi ( MRCP ) Herkese Çekilebilir mi?

MR Kolanjiyografi (MRCP)   çekimi standart MR çekimlerinden çok farklıdır.  Öncelikle doktor kan değerlerinde veya hasta muayenesinde gördüğü bir takım patolojik bulguların kaynağının araştırılması,  hastalıkla ilgili daha ayrıntılı bilgi alarak somut bir teşhis koymak amacıyla çekilen bir tetkiktir.  Yani MR Kolanjiyografi  çekiminden önce hastaya belli bir teşhis konur.  Hastalık belli oranda saptanır.  Ancak bunun kaynağının ve tedavisinin nasıl olacağının belirlenmesi için başvurulan yöntemlerden biridir. MR cihazına girebilen herkes bu incelemeyi yaptırabilir.

MR Kolanjiyografi ( MRCP ) Fiyatları

MR Kolanjiyografi  fiyatları belli aralıklarla güncellenen sağlık bakanlığı denetiminde olan fiyatlardır.  Hastanın bütçesine uygun çok yüksek maliyeti içermemektedir.  Ancak bu konuda en doğru yöntem görüntüleme merkezini arayarak randevu oluştururken aynı zamanda MR Kolanjiyografi  fiyatları hakkında bilgi almak olacaktır.

MR Kolanjiyografi ( MRCP )Çekimi Nerede Yapılır?

MR Kolanjiyografi  (MRCP)   çekimi bugün tam teşekküllü devlet hastanelerinde yine tam teşekküllü özel hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde yapılmaktadır.  Ancak MR Kolanjiyografi   çekimi genellikle acil olarak çekilmesi gereken bir tetkiktir.  Genellikle özel görüntülenme merkezlerinde ve özel hastanelerde acil olarak en kısa sürede çekilmektedir.  Safra kesesi ve safra yolları hastalıklarının en kısa sürede teşhis edilip tedavi planlaması yapılması gereken durumlarda istenir. En kısa sürede gerçekleştirilip tedavinin hayata geçirilmesi açısından son derece önemlidir.

MR Kolanjiyografi ( MRCP )Gebelikte Tehlikeli midir? 

MR iyonize radyasyon içermez.  Bundan dolayı bilgisayarlı tomografiden daha güvenlidir ve canlı organizma üzerinde MR taramanın biyolojik bir zararı kanıtlanmamıştır.  MR görüntüleme gebelik esnasında güvenle kullanılabilir.  Fakat ilk 3 ayda kullanılması önerilmez.  Hastanın vücudunda kalıcı implantlar olması durumunda MR Kolanjiyografi   çekimi yapılamaz.   MR vücudun bütün parçalarını hatta kemiklerin içini bile görüntüleyebilir.  Ancak MR çoğunlukla hasarlı olabilen yumuşak doku görüntülenmesinde örneğin spor yaralanmalarında kas-iskelet sistemi görüntülenmesinde ve yüksek çözünürlüğünden dolayı sinir sistemi hastalıklarında özellikle nörolojik kanserlerde kullanılır.  

Ayrıca prostat ve rektal kanserlerinin görüntülenmesinde de kullanılır.  Ek olarak hastalığın evresini saptamada kanserinin erken tanısında kullanılan tarama yöntemlerinden biridir.  MR Kolanjiyografi  ( MRCP )   den önce açlık dışında özel hazırlık yapmayı gerektirmez ve kişi hemen günlük aktiviteye dönebilir.

MR Kolanjiyografi ( MRCP ) İşlem Ne Kadar Sürer?

MR Kolanjiyografi  ( MRCP )   çekimi genellikle Safra, pankreas, safra kesesi, safra yolları, pankreas kanalları anatomisi hakkında detaylı bir şekilde bilgi almak adına uygulanan işlemidir.  İnceleme işlemi yaklaşık olarak 15-20 dakika gibi bir sürede tamamlanır.  Hastaya bunun için boyar madde verilmeye gerek yoktur.  Sürekli rutin olarak yapılan bir radyolojik tarama da değildir.  ancak bazı durumlarda hastalığın daha net anlaşılması için manyetik rezonans tetkiki istenir.  Yani MR Kolanjiyografi   özellikle safra yolları hastalıklarının teşhis edilmesinde ve dolayısıyla erken teşhis açısından daha kısa sürede tedavinin başlaması için son derece yararlı tetkiklerden biridir.

MR Kolanjiyografi ile Hangi Organlar Görüntülenir?

MR Kolanjiyografi   çekimlerinde üst batın kısmı yani abdomen görüntülenir.  Safra kesesi, safra yolları ayrıca karaciğer pankreas böbrek ve böbreküstü bezleri taranarak karnın iç kısmına geçilir.  Karnın iç kısmında bulunan diğer organlar kısmen görüntülenir.  Safra ya da pankreas ve yollarında bulunacak taş, tümör ya da tıkanıklık gibi durumlarda MR Kolanjiyografi kısa sürede sonuç veren bir yöntemdir. Ayrıca bu yöntem ile elde edilen sonuçlara göre ERCP yöntemi ile tedavi süreci başlamaktadır. MR cihazına girebilen herkes bu incelemeyi yaptırabilir. Hiçbir koşulda x-ışını ve radyasyon içermez.

MR Kolanjiyografi( MRCP )  Çekiminde Hangi Hastalıklar Teşhis Edilir?

MR Kolanjiyografi (MRCP)    çekimi klasik MR çekimlerinden da özel bir çekimdir.  MR iyonize radyasyon içermez.  Bundan dolayı bilgisayarlı tomografiden daha güvenlidir ve canlı organizma üzerinde MR taramanın biyolojik bir zararı kanıtlanmamıştır. MR Kolanjiyografi   ile safra yolları görüntülenir. Safra kesesinde taş varlığı ya da şüphesi, safra kesesi tümörlerini araştırma, tedavi kararı verme, hastanın klinik değerlendirilmesi, takibi ve kontroller için MR Kolanjiyografi (MRCP)  istenebilir.  MR Kolanjiyografi  pankreas hastalıkları, tümörleri, bunlara bağlı oluşan safra yolları tıkanıklıları araştırılması ve tedavi sonrası takip değerlendirilmeleri için istenebilir. MR Kolanjiyografi

( MRCP fiyatları hakkında bizimle iletişime geçiniz.