Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Skolyoz Grafisi

blank

Skolyoz Grafisi

Skolyoz grafisi yani diğer bir adıyla ortoröntgenogram özel röntgen çekimleri alanına giren uygulamalardır. Ortoröntgenogram çekimleri bel kemiği eğriliklerinin tespit edilmesi ve bu eğriliklerin hangi derecelerde olduğunu skolyoz grafisi ortaya çıkarmaktadır.  Aynı zamanda bacaklardaki eğriliklerinde belirlenmesinde kullanılan radyolojik görüntülerden biridir.

Skolyoz Filmi Nasıl Çekilir?

Skolyoz grafisi görüntüleri üç boyutlu oluşturan filmlerdir.  Çünkü skolyoz grafisi tek bir yönden çekilen görüntülerden tam olarak anlaşılmaz.  En az 2 farklı plandan çekilmesi gerekir.  Bu çekimlerin standardı ön arka ve yan olarak çekilir.  Skolyoz grafisi içine giren görüntüler boynun en üst bölgesinde bulunan omurlar ve kalça kemiğine kadar uzanan kemik yapısı ortoröntgenogram filmlerinde görüntülenmektedir.  Parça parça görüntülerde istenilen görüntü oluşmaz skolyoz grafisi çekilirken en önemli konu filmin ayakta çekilmesi zorunluluğudur.  Ayakta duran hasta yer çekimi etkisi ile tam olarak görüntüsü filme yansıtılmaktadır.

Skolyoz Grafisi Fiyatları 2021

Skolyoz grafisi günümüzde birçok devlet hastanesi,  araştırma hastanesi ve özel hastanelerde çekilmektedir.  Özel görüntüleme merkezlerinde de hasta açısından konforlu bir biçimde çekimler gerçekleştirilir.  Skolyoz grafisi fiyatları diğer görüntüleme uygulamalarından çok farklı değildir.  Ayrıca maliyeti çok yüksek ücretler içermez.  Özel sağlık sigortası anlaşması bulunan görüntü merkezleri veya özel hastanelerde de indirimli olarak çektirmek mümkündür.

Skolyoz Belirtileri Nelerdir?

Skolyozun birtakım dereceleri vardır.  Bu derecelere bağlı olarak hastaya hasar vermeye başlar.  Düşük dereceli skolyozlar da hasta hasarı anlamadığı için ayrıca bir sırt filmi çekilmediği zaman skolyozu olduğu anlaşılmaz.  Ancak derecesi yüksek olan skolyozlar da ilk belirtisi sırt ağrısı şeklinde oluşur.  Omurgadaki eğrilikler arttıkça etrafındaki sinirlere baskı yapar ve bu da hastada uyuşmalara sebep olur.  Ayrıca bunun dışında skolyoz belirtileri hastanın dik durduğu pozisyonda duruş bozukluğu gözlemlenir.  Bacaklarda halsizlik ağrı ve uyuşma görülür.  Yürürken sorunlu yürür dik durmakta sorun yaşar.  Sık yorulur ve nefes darlığı gibi belirtiler oluşur. 3 farklı skolyoz vardır.  Bunlar doğuştan oluşan skolyozlar,  küçük yaşta ortaya çıkan skolyozlar ve erişkin yaşta oluşan skolyozlardır.

Doğuştan Var Olan Skolyoz Belirtileri

Doğuştan var olan skolyozda ki en dikkat çekici belirti yana doğru eğri ve kambur durmaktır.  Ayrıca sırtta gamze ve kıllanmaların artması kol ve bacaklarda uzama omuzların birbirine eşit olmaması bel ve kalçalarda ki anormal duruşlar doğuştan var olan skolyozun en belirgin belirtileridir.

Küçük Yaşta Ortaya Çıkan Skolyoz Belirtileri

Çocukluk yaşında ortaya çıkan skolyoz belirtilerinde yine yana doğru eğri duruş kambur ve içe doğru eğik duruş küçük yaşta ortaya çıkan skolyozun önemi belirtileridir.  Yine aynı şekilde sırtta kıllanma artışı kol ve bacaklarda uzunluk omuzların birbirine eşit olmaması denge bozuklukları ve sırtta oluşan çıkıntılar çocuk yaşta ortaya çıkan skolyoz belirtileridir.

Erişkin Yaşta Ortaya Çıkan Skolyoz Belirtileri

Erişkin yaşta ortaya çıkan skolyozlar da hasta kendisindeki deformasyonu fark eder.  Genellikle hastalarda denge bozuklukları oluşur.  Hastanın boyunda kısalma ve giysilerini rahat giyememe ve giysilerin olmaması bel ağrısı en belirgin özelliklerdir.  Aynı zamanda sırtta bulunan skolyoz sinirlere baskı yapacağı için bacaklarda uyuşukluk ve güç kaybı hissedilir.

Skolyoz Grafisi Kimlere İstenir?

Skolyoz belirtileri oluşan hastalar doktorun ilk muayenesinde tespit edilir.  Ancak doktor skolyozun varlığının tam olarak tanısını koyabilmesi için skolyoz filmi ister.  Skolyoz grafisi skolyozun varlığı ve hangi derecede skolyoz olduğu tespit edilir.  Ardından hastanın yaşına göre bir tedavi planı uygulanır.

Skolyoz Profil Sizin Çekimi Ne Kadar Sürer?

Omurgada oluşan anormal eğriliklere skolyoz adı verilir.  Gençlerde daha yaygın olan skolyoz genellikle nörolojik sebeplere bağlı olarak oluşur.  Skolyoz grafisi x ışınlarından oluşan röntgenlerdir. Skolyoz teşhisi için 2 farklı film çekilir.  Biri arkadan ve önden,  diğeri ise yandan çekilir.  Bilinen klasik röntgen grafiklerinden farklı değildir.  Skolyoz  grafisi çekilebilmesi için hastanın ayakta durması gerekir.   İşlem yaklaşık olarak 15-20 dakika gibi bir sürede tamamlanır.

Skolyoz Tanısı Nasıl Konur?

Sırt ağrısı şikâyetleri veya başka bir sebepten dolayı doktora giden hasta skolyoz tanısı koyulmadan önce doktor tarafından muayene edilerek hastanın şikâyetleri dinlenir.  Hekimin skolyoz hastalığını koyduğu hastanın yaşı skolyoz tanısında oldukça önem taşımaktadır.  Skolyoz genellikle çocukluk yaşta başlayan ve fiziksel muayene de rahatlıkla tespit edilebilen bir hastalıktır.  Ancak doktor tam olarak hastalığın teşhis edilmesi için hastadan bilgisayarlı tomografi,  MR veya skolyoz grafisi isteyebilir.  Skolyoz tanısı öncelikle ilk muayene de teşhis edilir.  Ancak bunun için skolyoz grafisi kullanılır ve MR ultrason veya bir takım testler yapılarak hastalığın teşhisi somutlaştırılır.  Ayrıca hastada var olan skolyozun derecesi tespit edilir.  Buna göre bir tedavi programı çıkartılır.

Skolyoz Teşhisinde Tanı Koyma Süreci Nasıldır?

Skolyoz tanısı için öncelikle hastanın şikâyetleri dinlenir ve skolyozun eğrilik derecesi tespit edilir.  Hastanın şikâyetlerinden sonra tanı yöntemleri devreye girer.  Bunun için skolyoz grafisi istenir.  Ön arka ve yan bel grafileri ayakta çekilir. Yeterli gelmediği durumlarda MR istenir.  Skolyozun derecesine bağlı olarak bacaklara vuran bir ağrı,  güç ve his kaybı,  idrar fonksiyonlarında şikâyet olması durumunda MR tetkiki istenir.  Ancak doktor  hastanın kemik yapısı ile ilgili ayrıntılı skolyoz grafisi isteyebilir.  Bunun için de bilgisayarlı tomografi ile birlikte elektro tanısal birtakım testler yaparak hastalığın teşhisi konur.