Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Dikilitaş Mah. Ayazmadere Cad. Yeşilçimen Sokak No: 9 Zemin-Giriş Kat Beşiktaş - Istanbul 444 67 28 - 444 MR BT

Skolyoz Grafisi

 

SKOLYOZ GRAFİSİ kimlere istenir?.

Skolyoz omurganın sağ ve sol yönlere doğru normalden fazla oluşan eğriliğidir. Skolyozun birçok sebebi vardır. Skolyoz grafisi, skolyoza neden olabilecek yapısal omurga sorununu, eğriliğin derecesini değerlendirmeye yarayan bir tekniktir. Ayrıca skolyozun tedaviden sonraki kontrolünde de kullanılmaktadır.

Skolyoz grafisi için ön hazırlık var mıdır?.

Skolyoz için herhangi bir ön hazırlığa gerek görülmemektedir.

Skolyoz grafisinin çekimi ne kadar sürer?.

Hastanın hazırlanıp tetkikin yapılıp-sonlanması yaklaşık 10-15 dakikayı geçmemektedir.

Skolyoz grafisi zararlı mıdır?

Skolyoz grafisinde daha önce kullanılan analog tetkiklere göre yeni gelişen digital radyografik tetkiklerde x-ışın dozu minimalize edilmiş olduğundan korkulacak seviyede X ışını maruziyeti bulunmamaktadır. Ancak yine de özellikle çocuk yaş hasta grupları için memenin ve gonadların (yumurtalık) korunması gerekmektedir.

Digital skolyoz grafisinde değerlendirme nasıl yapılır?

Görüntü üzerinde skolyoz  eğriliği hesaplanır, omurgadaki eğriliğin neden olduğu pelvis ve diğer bazı bölümlerdeki yükseklik farklılıkları ve orta hattan sapma düzeyleri gibi birçok tedaviyi etkileyebilecek faktör değerlendirilip film üzerinde de gösterilir.

Skolyoz grafisi kaç tiptir?

 

Skolyoz grafisi çekilirken düz, ön-arka ve lateral grafi dışında omurganın değişik pozisyonlar (Bending) verilerek hatta omurgayı çekerek (traksiyon) eğriliğin ne kadar düzelebildeğini göstermek amacıyla alınan grafiler olmak üzere farklı tipleri yapılabilmektedir.