Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Floroskopi

Floroskopi

Floroskopi horoskop adı verilen 2D görüntü üreten röntgenden daha özel görüntüler elde eden bir radyolojik cihazdır.  X ışını kullanarak çalışır.  Ancak x-ışını oldukça düşük doz içeriğine sahiptir.  İnsan vücuduna zarar vermez.  Floroskopi taraması radyolog tarafından çekilen ve değerlendirilen vücudun hareketli yapılarının anatomisini çıkartan tetkik ve değerlendirme yöntemidir.

Floroskopi Nedir?

Floroskopi radyoloji hekim tarafından çekilen vücudun sindirim sistemi,  idrar yolları,  solunum sistemi,  iskelet sistemi üzerine ve damar sistemini de içine alan vücudun bütün organlarının görüntülenmesini sağlayan çok teferruatlı bir radyolojik tetkiktir.  organlar floroskopi incelemesinde kontrast madde kullanılarak görüntü elde edilir.  Kontrast madde diğer radyolojik tetkikler de kullanılan bazı iyot içeren bir kontrast maddedir.  Madde hastaya enjeksiyon yoluyla verilir.  Enjeksiyon devam ederken kolonoskopi kullanılarak görüntü alınır.  Ancak bazı hastanelerin ameliyathane bölümlerinde mobil floroskopi üniteleri bulunmakta ve bu tetkikin yapılmasını sağlayan üniteler bulunmaktadır.product modafin side effects

Floroskopi Nasıl Yapılır?

Baryumlu grafi adı da verilen floroskopi radyolojide kullanılan eski bir görüntüleme yönteminden biridir.  Günümüzde de oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.  Kolonoskopik tarama ile vücudun sindirim sistemi,  idrar yolları,  rahim,  yumurtalıklar ve vücudun diğer birçok bölümünün ayrıntılı olarak incelenmesinde kullanılan bir tetkik yöntemidir.  Floroskopi x ışınları kullanılarak gerçekleştirilir.  Floroskopi görüntülemede diğer radyolojik görüntü yöntemlerde elde edilemeyen görülemeyen ayrıntılı yapılar floroskopi tarama da net bir biçimde kontrast maddesi kullanılarak görünür hale getirilir ve ciddi anlamda hastalıkla ilgili bilgi verir.

Floroskopi Fiyatları 2021

Floroskopik inceleme günümüzde birçok görüntüleme merkezinde gerçekleştirilmektedir.  Ancak özel bir cihazdır ve bunun için özel koşulların olması gerekir.  Floroskopi taramada tam anlamıyla fiyat belirlemek mümkün olmamaktadır.  Birçok radyolojik tetkik de olduğu gibi floroskopik inceleme sosyal güvenlik kurumu tarafından ödendiği gibi özel sağlık sigortaları tarafından da ödenmektedir. Dolayısıyla bu konuda en sağlıklı bilgiyi taramanın yapılacağı görüntüleme merkezini arayarak almak gerekir.

İlginizi Çekebilir  Bebek MR

Floroskopi Cihazı

Floroskopi görüntüleme tetkiki vücudun ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayan çok eski bir görüntüleme yöntemidir.  Floroskopik görüntüleme konusun da hasta öncesinde hazırlanır.  floroskopi cihazının bulunduğu masaya hasta yatırılır veya hasta ayakta durur.  

Masa hastaya göre ayarlanabilir.  Floroskopik incelemede hastanın vücudunda incelenmesi gereken yapılar üzerinde çekim gerçekleştirilerek görüntüler elde edilir.  Ancak floroskopi görüntüleme öncesinde baryum yani boya içeren bir kontrast maddesi yutulur veya bu damardan hastaya enjekte edilir.  Bunun dışında bazı durumlarda hastaya kateter veya tüp takılması gerekebilir.  

Hastaya zarar vermeyecek ölçüde bir radyasyon içerir.  Hasta çok az miktarda radyasyon alır.  Ancak bu işlemin yapılabilmesi için çok az acı ve ağrı hissedildiği söylenir.  Bu durumdan dolayı hastaya sedasyon veya lokal anestezik madde verilerek hastanın rahatlatması sağlanır. 

Hasta baryumu oral olarak alacaksa 10 dakika beklenir.  Damardan alacaksa bu işlem bir kaç saat sürebilir. Floroskopik tarama yapılmadan önce hasta bu konuda fazlasıyla bilgilendirilir.

Floroskopik İncelemede Hangi Organlar Görüntülenir Ve İncelenir?

Floroskopi incelemesinde her incelenecek bölge için farklı hazırlık yapılır.  Bu konuda hasta önceden bilgilendirilir. Floroskopi ile en sık incelenen organlar;

  • Üst sindirim sistemi
  • İnce bağırsaklar
  • İdrar yolları
  • Kadınlarda üreme organları

Üst Sindirim Sistemi İncelenmesi

Üst sindirim sistemi incelenmesi yemek borusu mide ve onikiparmak bağırsağının tamamını içine alan genel bir incelemedir.  Bunun tamamına üst sindirim sistemi adı verilir. 

Üst sindirim sistemi incelenmesi için hastaya boyar madde içeren baryumlu bir kapsül yutturulur veya kontrast madde içeren Baryum damardan hastaya enjekte edilir.  Bu boyarmadde organların iç yüzeyini görünür hale getirir ve ancak bundan önce hastaya bir takım hazırlıklar yapılması gerekir.  

Bu hazırlıklar da hasta ya önceden bilgilendirilen 8 saat önce yemek yemeyi kesmesi su,  sigara dâhil kesinlikle içmesi yasaklanır.  Şayet hasta zorunlu olarak sürekli kullandığı bir ilacı almak zorunda ise bunu en minimum su miktarı ile alması gerekir.  

İlginizi Çekebilir  Prostat Biyopsisi

Hasta floroskopi incelemesi için hazırlandıktan sonra hastaya damardan ilacı verilir. Daha sonra hastaya midenin şişmesi için gaz yapıcı bir tablet verilir.  Bunun yanı sıra kontrast maddesi de içirilir.  İçme sırasında kontrast madde yemek borusundan aşağıya doğru inerken mideden ilerlerken ve bütün bu kontrast madde hareket halindeyken doktor çekimini gerçekleştirir. 

Doktor hastadan ne kadar görüntü alacağını,  ne kadar çekim yapacağını hangi pozisyonlarda çekim yapacağına kendisi karar verir.  Normal koşullarda floroskopi tarama yaklaşık olarak yarım saat gibi bir sürede gerçekleşmektedir.  Bu arada hastada herhangi bir rahatsızlık verici durum oluşmaz.

İnce Bağırsakların İncelenmesi

İnce bağırsakların floroskopi incelenmesinde yine aynı yöntem izlenir ve hasta kontrast madde içirilerek çekim gerçekleştirilir.  Bazı durumlarda hastaya hava verilerek çekim gerçekleştirilir.  Bunun için hasta iki gün önceden sulu gıdalarla beslenerek gelmesi söylenir.  Bu arada incelemeden 12 saat önceden hastanın aç olması ve bağırsakların tamamen temizlenmiş olması gerekir.  Bunun için hastaya müshil verilir.  Çekim diğerleri gibi gerçekleştirilir.  Kontrast madde hastaya verildikten sonra ilaç kalın bağırsaklardan geçerken ve hastaya çeşitli pozisyonlar verilerek çekim gerçekleştirilir.  Çekimin ne kadar süreceğine hekim karar verir.

Kadınlarda Üreme Organları

rahim içi yani üreme organlarının floroskopi incelemesinde yine aynı şekilde boyarmadde yani kontrast maddesi hastaya içirilerek rahim içinde bulunan tüpler incelenir.  

inside the high-ranking watch field,rolex replica rolex has a special situation. high quality https://www.v8.to/ to face our world while on an start up thinking. best replica movado watches interior incredible structure. the earth’s most innovative watchmaking technilogy is existed in cheap swissreplicawatch under $55. elegant style is the characteristics of swiss www.datewatches.com. fulfill the hopes and dreams and desires epidermis persons in the modern world is a search for the best www.vapestore.to vape in the world. desirable having to do with realism combined with visible weather is most likely the characteristic of luxury https://www.cartierreplica.ru/. swiss https://www.stellamccartneyreplica.ru are high quality. compared to various other brandnames https://www.ditareplica.ru/ reddit contains a large reputation.

Bu yöntem HSG olarak bilinen histerosalpingografi olacakta bilinen bir incelemedir.  İncelemeden önce hastaya ağrı kesici verilerek bu sürecin rahat atlatılması sağlanır.  Bunun için rahime ince bir tüp yerleştirilerek boyarmadde yani kontrast maddesi verilir.  

İlginizi Çekebilir  Böbrek Biyopsisi

Kontrast maddenin tüplerin içine girişi ve çıkışı izlenerek görüntü alınır.  Bu işlem için toplam süre yaklaşık olarak 10 dakikadır. Floroskopi fiyatları 2024 hakkında bilgi için bizimle iletişime geçiniz.