Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Traktografi

Traktografi Nedir?

Traktografi MR çekimi beyinde bulunan milyarlarca sinirlerin birbirleri ile olan bağlantılarını görüntülerdir. Beyin milyarlarca sinirden oluşmuştur.  Bu sinirler birbirine bağlıdır.  Bu nedenle beyin son derece karmaşık organlardan biridir.  Bu karmaşık özelliği sayesinde nöro anatomiye bağlıdır.  

Beyinde her bir bölgenin farklı bir görevi ve çalışma sistemi vardır.  Bu sistemlerde birbirine bağlı olarak çalışır.  Beyin cerrahisi beyin tümörlerini ve beyin tümörlerinin etrafında bulunan sinir hücrelerinin incelenmesi son derece önemlidir.  Ayrıca beyinde tümör bulunması veya kitle bulunması durumunda kitlenin veya tümörün tanısının konulması açısından traktografi önemli bir tanı yollarından biridir.

Traktografi Nasıl Çekilir?

Traktografi günümüzde en ileri teknolojik olarak bilinen ileri tanı yöntemlerinden biridir.  Hastalıkların teşhisinin belirlenmesi traktografi yöntemi sayesinde çok daha net ve ayrıntılı olur.  Traktografi beyinde bulunan yani sinir hücrelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini inceler.  Bu ilişkiler beyinde demet halinde bulunur ve nöro fonksiyonel olarak birbirleriyle olan bağlantısını sağlar.

Beyin fonksiyonlarının normal olarak çalışmasında son derece önemli rol oynarlar.  Beyinde herhangi bir sebebe bağlı oluşan anomalilerin en büyüğü zihinsel fonksiyonların bozulması sırasında yaşanır.  Burada önemli olan beyinde bulunan demetlerin hasar görmesi sonucunda oluşur.  Yani beyinde bir beyin kanaması veya travma oluşması durumunda yolatlar yani demetler hasar görür. 

Hasar görmesi ciddi anlamda sorunlara sebep olur.  Traktografi MR çekimi beyinde oluşan hasarın tam olarak tespit edilmesi ve bunun çözümüne yardımcı olan görüntüleme sistemlerinden biridir.  Traktografi çekimi üç boyutlu olarak yapılır.  Traktografi MR beynin haritasını çıkartarak uzman doktorun bu konuda nasıl müdahale etmesi konusunda ona yardımcı olur.  Özellikle beyin tümörü hastalıklarının tedavi aşamasında başvurulan yöntemlerden biri traktografi MR’dir.  Traktografi MR ile beyindeki lezyonların demetler arasındaki yakınlığını belirler ve bu çekim sırasında beyinde bulunan yolatlara zarar vermeden bu işlemin gerçekleşmesini sağlar.  Traktografi birçok özel görüntülenme merkezlerinde devlet hastanesi ve özel hastanelerin radyoloji bölümlerinde çekilmektedir.  Genellikle traktografi MR acil olarak çekilen görüntülenme tekniklerinden biridir.  Bu nedenle devlet hastanelerinde bu konuda randevu almak oldukça sıkıntı yaratmaktadır.  Özel görüntüleme merkezleri bu konuda anında çekim yapılmasını sağladığı için dolayısıyla hastanın en kısa sürede beyindeki hasarının tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.

Traktografi Fiyatları

Traktografi fiyatları özel görüntüleme merkezlerinde uygun ve mali bütçeyi sarsmayacak ölçülerde yapılmaktadır.  Ayrıca özel sağlık sigortası olan hastaların traktografi MR çekimlerini anlaşmalı olan görüntüleme merkezlerinde de ücretsiz veya indirimli olarak çektirme olanağı sağlamaktadır.

Traktografi Ne Kadar Sürer?

Traktografi çekimi MR cihazları ile gerçekleştirilen çekimlerdir.  Traktografi MR olarak geçer.  Hasta MR cihazına pozisyonu ayarlanarak yatırılır.  Çekim yapılacak olan bölge tünelin iç kısmında doğru görüntü alınabilecek biçimde hastanın pozisyonu ayarlanır.  Yaklaşık olarak 15 dakika ile 35 dakika arasında bir sürede işlem gerçekleştirilir.  Hasta çekimden önce görüntüleme merkezi tarafından bir önlük giydirilerek masaya yatırılır,  yâda üzerinde hiçbir metal eşya bulunmayacak şekilde MR masasına yatırılır.  Çekim yapan kişi tarafından hastaya belli komutlar verilerek çekim işlemi gerçekleştirilir.

Traktografi MR Neden İstenir?

Beyin karmaşık yapıya sahip organlardan biridir.  Günümüzde sıklıkla duyduğumuz beyin tümörlerinin ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayan tetkiklerden biri traktografi MR’dir.  Traktografi hastanın doğuştan veya daha sonradan herhangi bir sebebe bağlı oluşan tümörlerin erken teşhis edilmesi ve buna uygun olarak tedavi yönteminin en kısa sürede geliştirilmesi amacıyla istenir. Traktografi çekimlerinde beyin tümörlerinin tespit edilmesi ve beyin tümörünün beynin etrafındaki dokulara zarar verip vermediğinin araştırılması için en doğru yöntem traktografi MR çekimidir.  Traktografi MR beyindeki sinir haritasını çıkartarak özellikle ameliyatına karar verilen hastaların operasyon öncesi beyindeki hasarın boyutlarının anlaşılması açısından son derece önem taşımaktadır.  Traktografi MR yalnızca beyin hastalıklarında kullanılan bir tanı yöntemi değildir.  Beyine bağlı olarak gelişen farklı hastalıkları hangi boyutta olduğunu nasıl geliştiğini ve kaynağını bulmak için ayrıntılı olarak incelenmesini sağlar.

Traktografi Önemi

Vücudun hareket sisteminin tamamı beyin tarafından gerçekleştirilir.  Yani fiziksel olarak komutların verildiği organ beyindir.  Beyinde oluşabilecek en küçük bir hasar ve hastalık vücudun diğer bütün organlarını etkilemektedir.  Beynin sağlıklı olması insanın diğer organlarının da sağlıklı olması ile doğru orantılıdır.  Bu nedenle beyinde oluşabilecek en ufak hasar kişinin yaşamını etkilemektedir.  Özellikle beyin tümörleri kistler kitleler ve bunların beyinde bulundukları bölge çok önemlidir.  Özellikle beyin tümörlerinin sebep olduğu baskılar sonucunda insan yaşamı olumsuz olarak etkilenmektedir.  Bunun tespiti için kullanılan yöntemlerden en önemlisi Traktografi MR çekimidir.  İnsanların kaza geçirmesi beyin travmaları sonucunda oluşan hasarlar özellikle felç, inme denilen hastalığa sebep olmaktadır.  Bütün bunların kaynağının araştırılması traktografi görüntüleme tetkiki ile mümkün olmaktadır.

Traktografi Çekimi Nerede Yapılır?

Traktografi MR çekimi bugün tam teşekküllü devlet hastanelerinde yine tam teşekküllü özel hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde yapılmaktadır.  Ancak traktografi çekimi acil olarak çekilmesi gereken bir tetkiktir.  Genellikle özel görüntülenme merkezlerinde ve özel hastanelerde acil olarak en kısa sürede çekilmektedir.  Beyinde oluşabilecek en ufak hasarlar en kısa sürede teşhis edilip tedavi planlaması yapılması gereken hastalıklardır. Trafik kazalarında oluşan travma sonrasında acil olarak istenen tetkiklerden biridir.  Bu nedenle traktografi çekimi sıradan bir çekim değil en kısa sürede gerçekleştirilip tedavinin hayata geçirilmesi açısından son derece önemlidir.