Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Herniografi (Fıtık Filmi)

blank

Herniografi (Fıtık Filmi)

Fıtık Filmi, herhangi bir organ-yapının bir bölümü veya tamamının doğal olmayan bir ağızdan başka boşluğa uzanması, balonlaşması olarak tanımlanabilir.  İnsanların neredeyse yaklaşık %90 kadarı hayatında bel ağrısı geçirmiştir diyebiliriz.  Dünyada bel ağrısı ameliyatı kalp ameliyatından sonra gelir.  Bu hastalığın en önemli sebebi ise yaşadığımız hayat tarzıdır.  Bel ağrısının 3 sebebi vardır.  Birincisi ağır yük,  ikincisi yanlış hareket ve üçüncüsü ise omurgalar arasındaki diskin yıpranmasıdır.  Bunun nedeni ise oraya yeterli kanın gitmemesi ve diskin yeterince beslenememesidir.  Beslenemeyen disk bir süre sonra adeta susuz kalan bir yaprak gibi kurur ve sonra da çatlar. Bazen çatlamadan yerinden kayar bazen de patlar ve içinde bulunan jel dışarı çıkar ve böylece ağrı yapar.  İşte bu şekilde fıtık oluşur.  Örneğin kişi saatlerce oturur ve spor yapmazsa işte bu sebeple oraya kan gitmez.  Eğer oraya kan giderse disk beslenir ve iyileşir.  Kan gitmeyince pis kan orada toplanır.  Pis kan alınırsa taze kan gelir ve böylece kanla beraber endorfin yani doğal morfin gelişir.  İşte o madde kanla beraber kasa gelir kasa doğal morfin gelince sanki morfin iğnesi yapılmış gibi olur.  Bir de oraya kan geldiği zaman yağlanmalar olur kemikler birbirine daha az sürter oralardaki kireçlenmeleri giderir.  O bölgedeki iltihaplar ve pis kan alınınca sinirler daha çabuk iyileşir hisler artar paslı kablo gibi pası gidince daha iyi çalışır.  Böylelikle fıtık oluşmamış olur.

Fıtık Filmi Nedir?

Toplumun büyük bir kesiminde görülen fıtık hastalığı hayat kalitesini zorlaştıran ıstırap veren hastalıklardan biridir.  Fıtık bilindiği gibi bir organın genel yapısının bozulmasını ve deformasyonuna sebep olan durumlardan biridir.  Yani normal bir organın bozulmasıdır.  Deformasyona uğraması durumudur.  Fıtık bel ve boyun bölgesinde sıklıkla görüldüğü gibi vücudun diğer bölgelerinde de görülür.  Kasık ve göbek fıtığı boyun ve bel fıtığı kadar yaygın olmasa da sık görülen fıtıklardır.  Fıtık filmi teşhisi genellikle ilk muayene de teşhis edilmesine rağmen klinik olarak kullanılan tetkik yöntemleri vardır.  Bunlardan bir tanesi herniografidir. Bazı fıtıklar yumuşak dokularda sorunlara sebep olur.  Bu şikâyetlerin net olarak anlaşılabilmesi için herniografi yani fıtık filmi denilen radyolojik bir tetkikten yararlanılır.

Fıtık filmi Nasıl Çekilir?

Fıtık filmi çekilecek olan hastanın görüntüleme merkezine veya hastaneye aç karnına gelmesi gerekir.  Hastanın göbek bölgesinin etrafında bir yer hazırlanıp temizlenir ve ilaç karın içine verilir.  İlaç verildikten sonra hastaya bir takım egzersizler yaptırılır ve o egzersizler sırasında oluşan zorlanmalar da fıtık filmi görüntüsü oluşturularak herniografi denilen fıtık filmi çekilir ve inceleme yapılır.

Fıtık Filmi Fiyatları

Fıtık filmi fiyatları belli kriterlere göre değişiklik göstermektedir.  Bu konuda internetten net bir bilgi almak mümkün değildir.  Fıtık filmi fiyatları için en doğru bilgi görüntüleme merkezi ile iletişime geçip doğru fiyatın öğrenilmesidir.  Görüntüleme merkezleri genellikle kurumlarla anlaşmalı belli oranda indirim yapmaya müsait kurumlardır.  Ancak fıtık filmi büyük maliyetli değil herkesin bütçesine uygun fiyatlarda yapılmaktadır.

Fıtık Filmi Çekimi Ne Kadar Sürer?

Fıtık filmi teşhisi için radyolojik tetkik herniografi ve MR çekimidir. İlaçlı veya ilaçsız çekimler her iki radyoloji çekimi için mümkündür.  Bu durum doktorun önerisi doğrultusunda yapılmaktadır.  Her iki durumda da fıtık hastalığının teşhis edilmesi için kullanılacak görüntüleme yönteminde yaklaşık olarak 15 dakika ile 35 dakika arasında süren çekim yapılmaktadır. Herniografi çekiminde fıtık kesesinin bulunduğu karın boşluğuna kontrast madde verilir ve belli bir süre beklendikten sonra o bölgenin görüntüsü alınır.

Tıbbi Olarak Herniografi Nedir?

Herni tıpta fıtık filmi anlamına gelmektedir.  Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşmuş olan fıtıklar karın bölgesi,  kasık bölgesi,  bel ve boyun bölgesinde oluşmaktadır.  Var olan çıkıntının fıtık olup olmadığının anlaşılması için genellikle karın ve kasık fıtığında kullanılan radyolojik tetkik herniografidir.  Herniografi çekimi karın boşluğundan kontrast madde verilerek o bölgenin x ışınları ile görüntüsünün alınmasıdır.  Herniografi çekimleri kasık ve karın fıtıkları için kullanılmaktadır.  Genellikle fiziki muayene de tam olarak anlaşılamayan kasık fıtıklarında veya karın fıtıklarında fıtığın tam olarak tespit edilmesi için yapılan bir görüntülemedir. Genellikle kilolu hastalarda fiziki muayene de tam olarak anlaşılamayan kasık ve karın fıtıklarında herniografi çekimi yapılarak o bölgede gelişen patolojinin ne olduğunun anlaşılması açısından yapılan bir tetkiktir.

Bel Ve Boyun Fıtıklarında Tanı Koyma

Bel veya boyun fıtığı tanısı 3 farklı kriterler gözetilerek konulmaktadır.  Bunlardan biri hastanın şikâyetleri ve ağrılarının zamanı ve şiddetidir.  Bir diğeri ise doktorun hastayı fiziki olarak muayene ettikten sonra bulduğu duygulardır.  en son olarak da radyolojik olarak MR veya bilgisayarlı tomografi istenerek fıtığın yerinin,  fıtık olup olmadığının tespit edilmesini sağlamaktadır.  bu üç kriter örtüştüğü zaman hastanın fıtığı olduğuna karar verilir.  Ondan sonraki aşama hekimin bir tedavi planlaması yapmasını sağlar.  Yalnızca MR görüntüsü alınarak bel fıtığı tanısını konulamadığı durumlar vardır.  Bazı durumlarda hastanın hiç ağrısı olmadan bel MR görüntülerinde olduğu anlaşılır veya başlangıç olarak fıtık başlangıcı teşhisi konulabilir.

Her fıtık belirtisi gösteren hastalarda bel fıtığı olduğunu söylemek bu günkü doktorların görüşüne göre yanlış bir uygulamadır.  Her bel ağrısının bugün fıtık olmadığı anlamına geldiğini söylemektedirler.  Dolayısıyla beyin cerrahlarının en doğru bilgi için bir veya birkaç tetkik edecekleri ve bu konuda karar verecekleri hastalıklardan biridir. Fıtık filmi fiyatları hakkında bilgi için bizimle iletişime geçiniz.