Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Check Up Nedir?

Henüz ortaya çıkmayan sağlık sorunu için önlem alınmasını sağlayan ve var olan hastalıkların erken dönemde teşhisinin konulabilmesine imkân tanıyan uygulamalar arasında check up programları oldukça yararlıdır.

Metabolik hastalıklar, böbrek hastalıkları, karaciğer ve kalp damar hastalıkları gibi pek çok rahatsızlık kişide herhangi bir belirti göstermeden sessizce ilerleyebilir ve ileride büyük sağlık problemlerine neden olabilir. İleri evrede oldukça zor bir süreç olan bu durum kişinin maddi ve manevi olacak şekilde yıpranmasına sebebiyet verebilir. Çekap sayesinde kişide henüz hastalık yokken veya var olan rahatsızlığa erken dönemde tanı koyulabilir.

Laboratuvar tetkikleri ve radyolojik görüntülemelerin yer aldığı bu uygulama, kişinin yaş, kalıtsal yapı ve çevresel faktörleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bu temel sağlık kontrol işlemleri, bir kişinin sağlık sorunu olsun veya olmasın her yaştan kişiye uygulanabilir. Düzenli sağlık kontrolü uygulamalarıyla kişinin hastalık durumu hakkında detaylı bir bilgiye sahip olunabilir ve olası hastalıklar için erken bir süreçte önlem alınabilir.

Check Up Nasıl Yapılır?

 • İşlem için öncelikle kişinin genel sağlık durumu, hastalıkları ve önceden almış olduğu tedaviler öğrenilmektedir.
 • Randevuya aç olarak gelinmekte ve laboratuvar teknisyenleri sağlık taraması için kan, idrar ve diğer numuneleri almaktadır.
 • Uygulama esnasında kişinin kan basıncı, nabzı, solunum değerleri işlemlerde yapılmaktadır.

Check Up Neleri Kapsar?

 • Kalp hastalıkları
 • Beyin damar hastalıkları
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları
 • Yüksek tansiyon
 • Göz hastalıkları
 • Şeker hastalığı
 • Karaciğer ve böbrek hastalıkları
 • Akciğer hastalıkları
 • Kemik erimesi
 • Hepatit ve HIV hastalıkları
 • Tiroid bezi hastalıkları
 • Kolon kanseri, akciğer, meme ve prostat, rahim ağzı kanseri
 • Depresyon ve ruhsal bozukluklar gibi sağlık sorunlar

Kapsamlı Sağlık Kontrolü Yaptırmanın Avantajları Nelerdir?

 • Kişi sağlık durumu hakkında detaylı bilgiye sahip olmaktadır.
 • Hastalık belirtisi göstermeyen ancak ileride rahatsızlıklara sebep olabilecek sorunlar bu işlem sayesinde önlenmektedir.
 • Ölüm riski yüksek olan hastalıkların tanısını erkenden koymaktadır.

Check Up Paket İçeriğinde Hangi Testler Yapılıyor?

 • Tam idrar testleri
 • Tam kan sayımı testleri
 • Akciğer grafisi
 • Kan yağı ve kolesterol düzeyi
 • Tiroid fonksiyon testi
 • Elektrokardiyografi
 • Hepatit, HIV ve enfeksiyon testleri
 • Kemik taraması testleri
 • Mamografi
 • Pap smear testi
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri
 • Radyolojik görüntüleme
 • Biyokimyasal testler
 • Temel vitamin ve minerallerin incelenmesi

Check Up’ ta Nelere Bakılır?

Standart bir Check up işleminde şunlara bakılır;

 • Kan sayımı
 • Organ fonksiyonlarını inceleyen ve değerlendiren kan testleri
 • Sedimentasyon
 • Kolesterol ve lipid düzeyleri
 • Tiroit testi
 • İdrar analizi
 • Hepatit
 • Tüm batın ultrasonografisi
 • Akciğer grafisi
 • Dışkıda kan arama testi
 • Elektrokardiyografi
 • EKG
 • Efor test
 • EKO
 • Renkli doppler ultrasonografi
 • Jinekolojik sistem
 • Mamografi
 • Koroner arter hastalıklarının tanısı
 • Efor kapasite tayini
 • Tansiyon ve nabız ölçümü

Kimler Check Up Yaptırmalıdır?

Kişinin hiçbir sağlık şikâyeti olmasa da düzenli olarak çekap yaptırması hekimler tarafından önerilmektedir. Özellikle hastalık olmadan önce koruyucu önlem olarak bu uygulamalardan yararlanmak sağlık açısından büyük bir önem taşımaktadır.

 • Aile geçmişinde obezite, diyabeti jinekolojik hastalıklar, meme kanseri, erken kemik erimesi ve koroner arter rahatsızlıkları olanların kapsamlı sağlık kontrolü uygulamasından yararlanması önceliklidir.
 • Kronik hastalıklar açısından riskli durumda olanlar
 • Fazla stres altında çalışanlar
 • Jinekolojik testleri düzenli olarak yaptırmayanlar
 • Sağlıklı bir menopoz dönemi geçirmek isteyenler kapsamlı sağlık kontrolü yaptırmalıdır.

Check Up’a Gelmeden Önce Nelere Dikkat Etmelisiniz?

 • Kronik rahatsızlıklar varsa kontrol işlemi öncesinde doktora söylenmelidir. Aynı zamanda hamilelik ve hamile olasılığı varsa işleme başlamadan önce doktora bu durum belirtilmelidir.
 • Randevu vaktinden 12 saat öncesine kadar aç kalınmalıdır. Sudan başka hiçbir şey tüketilmemelidir.
 • İşlemden bir gün önce gaz yapıcı gıdalar tüketilmemeli ve alkollü içecekler içilmemelidir.
 • Randevudan 2-3 gün öncesinde vitamin ve bitkisel ilaç kullanımı bırakılmalıdır.
 • İşlemler içerisinde eforlu EKG testi yer alıyorsa işlem öncesinde havlu ve yedek kıyafetler getirilmelidir.
 • Batın ultrasonu işlemi yapılacaksa kişinin aç olması ve mesanesinin dolu olması gereklidir. Yani işlemden önce su içilmeye başlanmalı ve işlem yapılana kadar idrara çıkılmamalıdır.
 • Kronik hastalıklardan dolayı ilaç kullanılıyorsa bu işlem öncesinde doktora bildirilmelidir.

Check UP Hazırlık Adım Adım

Tetkiklerden 3-4 gün önce kesilmesi gereken ilaçlar;

 • Düzenli aspirin kullanımı: ilacı düzenli kullanım gerektiren bir durum varsa kontrol öncesi bilgi verilmelidir.
 • Demir ilaçları
 • Vitaminler
 • Bitkisel ve besin destek ilaçları

Diğer hazırlıklar;

 • Laboratuvar tetkikleri içi kan alımı gerçekleşmekte ve bunun için aç kalma süresi 10-12 saattir.
 • İşlemden önceki gün hafif gıdalar tüketilmelidir. Tetkikler devam ederken check up işleminden sorumlu doktora ve yardımcılarına danışmadan herhangi bir şey yenilmemelidir.
 • Kadın hastalara mamografi testi öncesinde duş yapılması önerilir. Ancak herhangi bir kozmetik ürün kullanılmamalıdır.
 • Program içeriğinde abdomen ultrasonu yer alıyorsa kişi aç gelmelidir. Süreç boyunca mesanenin dolu olması gerekmektedir.

İşlem hakkında diğer hazırlıklar;

 • Kişi, eğer varsa eski tedaviye ait test sonuçlarını yanında getirmelidir.
 • Hamilelik durumu varsa bu uygulamayı yaptırmak uygun değildir.
 • Randevu alındıktan sonra bu işleme dair süreçle ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Çekap Süreci Nasıl İşliyor?

Hasta ilk olarak işlemi yaptıracağı hastaneye gelmekte ve kaydı oluşturulmaktadır. Alınacak danışmanlık ile birlikte bu süreç şu şekilde işlemektedir;

 • Laboratuvar testlerinin yapımı
 • Radyolojik tetkik süreci
 • Kapsamlı sağlık bilgilerinin değerlendirildiği dahiliye muayenesi
 • İşlem süreci ve diğer branş muayenelerin gerçekleştirilmesi
 • Sürecin tamamlanması ve değerlendirilmesi
 • Uygulamaya dair rapor hazırlanması ve sonuçlandırılması

Çekap Hizmeti Sırasında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

 • İşlem sırasında kişinin genel sağlık durumunun belirlenmesi için tansiyon, ateş, kalp ve solunum hızları ölçülmektedir.
 • Genel sağlık taramasından sonra kan ve idrar örneği alınmaktadır.
 • Röntgen ve ultrason incelemeleri yapılır.
 • Organ görüntüleme yapılacaksa ileri teknolojik cihazların kullanıldığı testler genel sağlık kontrolü sürecinde istenebilir.
 • Uygulama esnasında kardiyoloji, dahiliye, göğüs hastalıkları, kadın doğum, kulak-burun-boğaz ve üroloji gibi birçok branş hekimiyle konsültasyon gerçekleştirilmektedir.
 • Bu branş hekimlerinin her biri, gerekli görürse ek tetkikler isteyebilir ve hastanın durumunu kontrol edebilir.

Çekap Kampanya Paketleri Nelerdir?

Her insanın taşıdığı sağlık riski birbiriyle aynı değildir. Dolayısıyla herkes için özel check up programı oluşturulmaktadır. Uzman hekimler: yaş, cinsiyet ve meslek gruplarına dair ortak risk unsurlarını belirlemekte ve buna uygun paket hazırlamaktadır. Böylece kişi medikal olarak kendisine uygun paketi bulabilir.

Bu işleme dair paketler içerisinde yer alanlar;

 • Organların işleyişinin incelenmesini sağlayan kan analizi
 • Guatr
 • Kolesterol ve lipid düzey ölçüm testleri
 • Sedimantasyon
 • Batın ultrasonografisi
 • Tam idrar tetkikleri
 • Hepatit
 • Akciğer görüntüleme
 • Gaitada gizli kan tetkikleri
 • EKG
 • Efor testi

Kampanya paketlerinin içeriği;

 • VİP check up
 • 40 yaş altı erkek check up
 • 40 yaş üstü erkek check up
 • 40 yaş altı kadın check up
 • 40 yaş üstü kadın check up

Vip Check Up Nedir?

Kişinin genel sağlık sorununa dair kapsamlı taramanın yapılması Vip Check up işlemleriyle mümkündür. Bu paket içeriği sayesinde olası hastalıklar veya gizli kalmış hastalıklar ile ilgili risk faktörleri hastalık başlamadan önce belirlenmektedir. Bu paket içeriği sayesinde kontrolü yapılabilecek hastalıklar ve ölçümler şunlardır;

 • Diyabet tanısı ve takibi
 • Kalp damar hastalıklarına dair risk faktörleri
 • Kolesterolün değerlendirilmesi
 • Kansızlık ve diğer hastalıkların teşhisi
 • Karaciğer, böbrek ve kalp hastalıklarının tanısı
 • Sindirim sistemi ve midedeki kanamanın tespiti
 • Tiroit hastalıklarının teşhisi
 • Hepatit B ve C hastalığı
 • Kanser vakalarının incelenmesi
 • Vitamin değerleri
 • Kalp ve solunum fonksiyonları
 • Genel fizik muayene sonuçlarının değerlendirilmesi

40 Yaş Altı Erkek Check Up Nedir?

Erkeklerde görülen en sık hastalık risklerinin başında: dolaşım, tümör, solunum, endokrin ve metabolizma gelmektedir. 40 yaş altı kapsamlı sağlık kontrolü sayesinde birçok hastalığa yönelik erken teşhis yapılabilmektedir. Buna ek olarak düzenli taramaların yapılmasıyla prostat, akciğer, karaciğer ve koleraktal kanserlerine yönelik inceleme ve değerlendirmede gerçekleştirilmektedir.

40 yaş altındaki erkeklere özel olarak hazırlanan bu sağlık taraması programı ile gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık risklerine karşı önlem alabilmek mümkündür. Bu programın içeriği;

 • Genel sağlık kontrolü
 • Kalp ve akciğer kontrolü
 • Beslenme programları
 • Diyabet paneli
 • Tüm vücut MR programı vardır.

40 Yaş Üstü Erkek Check Up Nedir?

Kişinin sağlığı için erken tanı yöntemlerini kullanmak oldukça önemlidir. Kapsamlı sağlık kontrolü yaparak hastalık risklerine karşı önlem alınabilir ve belirti göstermeyen hastalıklar ile ilgili erken teşhis yapılabilir. Özellikte 40 yaş üstü erkekler; prostat, kalp rahatsızlıkları ve diğer hastalık risklerinin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ailesinde kanser öyküsü bulunan 40 yaşın üzerindeki erkeklerin bir yıl içerisinde bir kez prostat, solunum ve akciğerlerini kontrol ettirmesi gerekmektedir.

40 yaşını geçen her erkeğin yaptırması gereken başka testlerde vardır. Bu testler arasında; göz muayenesi, kardiyolojik incelemeler ve kanser taramaları vardır. Sağlığına değer veren her 40 yaş üst erkek yılda bir kez olacak şekilde check up yaptırmalıdır. 

40 Yaş Altı Kadın Check Up Nedir?

Bu program, 40 yaş altındaki kadınların sağlık risklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu paketin içerisinde risk faktörleri dikkate alınmakta ve tüm kontrol detayları planlanmaktadır. Özellikle kadınlarda meme ve rahim taramaları son derece önemlidir. Bu kapsamlı taramalar sayesinde bu tür hastalıkların erken teşhisi gerçekleşmekte ve tedavi başarısı artmaktadır. Erken farkındalık ve erken tedavi ile birlikte kişinin yaşam kalitesi artmakta ve yaşam süresi de uzamaktadır.

40 Yaş Üstü Kadın Check Up

Kapsamlı bir sağlık kontrolü sayesinde kişinin yaşam konforunun artmasının yanı sıra yaşam süresi de uzayabilmektedir. Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da yaşın ilerlemesiyle birlikte birçok sağlık sorunu meydana gelebilmektedir. 40 yaş üzeri kadınlarda en sık görülen hastalıklar; jinekolojik kanserler, kardiyolojik sorunlar veya hormonal hastalıklardır. Bu sorunların sağlık taraması ile erkenden teşhis edilmesi ve koruma önlemlerinin alınması kişinin yaşam süresine etki etmektedir. 40 yaş üzerindeki kadınların sağlık taraması; yaş, kilo, ailesel risk faktörleri ve kronik hastalıklar gibi etmenlere bağlı olarak oluşturulmaktadır.

Check Up Neden Yaptırmalısınız?

 • Sağlık yönünden hiçbir şikâyeti olmayan kişilerde gizli kalmış bir hastalık varsa bu rahatsızlıkları saptamak amacıyla yaptırılmalıdır.
 • 6 ayda bir yapılacak bu uygulama sayesinde meme, prostat, bağırsak ve rahim ağzı kanserleri daha erken dönemde teşhis edilebilmekte ve bu hastalıklara yönelik tedavi yapılabilmektedir.
 • Hiçbir belirti vermeyen hastalıkların sinsice ilerlemesiyle hayati organlara zararlar gelebilmektedir. Aynı zamanda önemsiz bir belirti olarak görülen bir sorun büyük hastalıkların habercisi olabilmektedir. Bu hastalıklar genel sağlık kontrolü yöntemi sayesinde erkenden fark edilirse tedavinin başarı oranı da oldukça yüksek olmaktadır.
 • Kişi, 6 ayda bir yapılacak bir kontrol ile sağlığından emin bir şekilde yaşamını sürdürebilir.

Check Up Ne Kadar Sürer?

İşlemin süresi, program içerisinde testlerin kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama olarak 2-3 saat içerisinde tamamlanan bir süreçtir. İşlemin sonuçları ise laboratuvarın yoğunluğuna göre belirlenmektedir. Test sonuçlarının bazıları aynı gün çıkabilirken bazıları birkaç gün gecikmeli çıkabilmektedir. Tüm sonuçlar çıktıktan sonra rapor uzman hekime teslim edilerek süreç sonlandırılmaktadır.

Çekap Hazırlık

 • Randevu öncesinde aç olmak ve en az 10 saat herhangi bir şey tüketmemek gerekmektedir.
 • Kullanılması gereken ilaçlar varsa kişi bunları işlem öncesi yanına alabilir.
 • İşlem içerisinde efor testi uygulamaları varsa rahat kıyafet getirilmelidir.
 • İşlemden önce zorlayıcı aktivitelerden uzak durulmalıdır.
 • Ekokardiyografi çekimi varsa vücuda krem veya losyon sürülmemelidir. Çekap randevu öncesinde son 6 ayda yapılan test sonuçları getirilmelidir.

Çekap’ta Nelere Bakılır?

Uygulama paketi içerisindeki unsurlar;

 • Kardiyoloji
 • Göz
 • Kulak-burun-boğaz
 • Kadın doğum/üroloji
 • Ağır ve diş sağlığı

Kalp risk faktörleri, genel tetkikler, bulaşıcı hastalıklar, kanser taramaları, hormon-vitaminler ve genel görüntülemelere uygulama esnasında bakılmaktadır. Bu programların içerisinde yer alan tüm testler yapılmakta ve hastanın sağlığına dair genel bir değerlendirme yapılmaktadır.

Çekap Paketi

Paket içerikleri hastaneden hastaneye farklılık göstermektedir. Ancak genel olarak çekap paketleri ile ilgili şunlardan bahsedilebilir;

 • 40 yaş altı erkek check up
 • 40 yaş üstü erkek check up
 • 40 yaş altı kadın check up
 • 40 yaş üstü kadın check up
 • Kadın VİP Plus check up
 • Erkek VİP Plus check up
 • Çocuk check up

Check Up Fiyatları 2024

Bu uygulamanın fiyatları, işlemin yapılacağı merkeze göre değişiklik göstermektedir. Kapsamlı sağlık kontrolü işlemleri hem devlet hastaneleri hem de özel hastanelerde gerçekleştirilmektedir. İşlemler oldukça geniş kapsamlıdır ve bu durum fiyatlara yansımaktadır. Test ve tetkik içerikleri de fiyatlara dahil edilen unsurlardır.

Özel hastanelerde yaptırılan check up uygulamaları devlet hastanelerine göre daha fazla maliyete sebep olabilmektedir. Dolayısıyla kişi, uygun gördüğü merkezi seçebilir ve bu hizmete göre belirlenmiş bir fiyat ödeyebilir.

Kimler Hangi Sıklıkta Check Up Yaptırmalıdır?

 • Kronik rahatsızlığa sahip olanlar
 • 50 yaş üzerindeki kişiler (bu kişilerde kalp damar hastalıkları veya bazı kanser çeşitlerinin görülme sıklığı daha fazladır. Bundan dolayı bu işlemlerin her yıl tekrarlanması oldukça önemli bir husustur.

Check Up Öncesi İlaç Kullanımı

 • Uygulamadan en doğru sonucu alabilmek için işlemden 3-4 gün önce ilaç kullanımı kesilmelidir.
 • İşlemden 5 gün öncesinden itibaren vitamin ilaçlarının tüketimi durdurulmalıdır.
 • Uygulama öncesinde demir ilaçları tüketilmemelidir.
 • Aspirin kullanımı kesilmelidir ancak düzenli aspirin kullanımı gerektiren hastalıklar varsa bu durum doktora bildirilmelidir.

Check Up Sonuçları Kaç Günde Çıkar?

Uygulamada yer alan test ve tetkiklerin bazılarının sonuçları aynı gün içerisinde çıkmaktadır. Ancak laboratuvardaki incelemeler ve görüntülemelerin süresi bazı faktörler nedeniyle daha uzun sürmektedir. Laboratuvar inceleme sonuçlarının çıkma süresi 2-3 günü bulabilir.

Bazen yoğunluktan dolayı süre daha da uzayabilmektedir. Kapsamlı sağlık programı içerisinde yer alan mamografi pap smear ve bilgisayarlı tomografi testlerinin sonuçları ve bu sonuçlara dair raporlama süresi uzun olmaktadır.

Check Up ile Kanser Engellenebilir mi?

Yeni gelişmekte olan kanser çeşitlerinin yarısından çoğu kapsamlı sağlık kontrolü yöntemleriyle önlenebilmektedir. Bu uygulamanın en önemli avantajı: kanseri erken safhada teşhis edebilmesidir. Bazı kanser türleri zamanında tespit edilerek iyileştirilmektedir. Özellikle erken evrede tanısı konulan kanserlerin tedavisi başarılı sonuçlar vermektedir.

Her yıl düzenli aralıklarla yapılan check up ile kanser erken evredeyken tespit edilebilmekte ve bazı kanser türleri vücuttan çıkarılarak kanser oluşumunun önüne geçilebilmektedir.