Dikilitaş Mah. Ayazmadere Cad. Yeşilçimen Sokak No: 9 Zemin-Giriş Kat Beşiktaş - Istanbul 444 67 28 - 444 MR BT

Perfüzyon MR

Perfüzyon MR, beyindeki kan akım miktarını ölçemeye ve görüntülemeye yarayan özel bir MR görüntüleme yöntemidir. MR-perfüzyon tetkiki sırasında hastanın kol toplardamarı içine özel bir kontrast madde (boya) enjekte edilir.

İnjeksiyonla eş zamanlı olarak beyinden çok hızlı MR görüntüleri alınmaya başlanır. Enjekte edilen boya, beyin atardamarlarına ulaştığında-bu sırada alınmaya devam edilen-MR görüntülerinde sinyal değişimine neden olur.

Elde edilen tüm MR görüntüleri, özel bilgisayar yazılımları kullanılarak işlenir ve beyin dokusuna giden kan akımının hızı, hacmi, debisi hesaplanıp, renkli görüntü haritalarına dönüştürülür. MR perfüzyon haritaları ile kan akımının anormal düzeyde azaldığı veya arttığı bölgeler hassas bir şekilde görüntülenebilir.