Dikilitaş Mah. Ayazmadere Cad. Yeşilçimen Sokak No: 9 Zemin-Giriş Kat Beşiktaş - Istanbul 444 67 28 - 444 MR BT

Tüm Vücut MR

Tüm Vücut MR Tüm Vücut MR, kanser riski ve endişesi taşıyan sağlıklı kişilerin başvurabileceği, radyasyonsuz ve yan etkisi olmayan yeni bir check-up yöntemidir. Tüm Vücut MR sayesinde, tüm vücut 4 veya 5 parça halinde taranıyor ve dijital olarak verileri otomatik yazılım programı sayesinde tek parça haline getiriyor.bu sayede tüm vücut görüntüleme yapılmış oluyor KİMLER YAPTIRABİLİR; […]

devamını oku

MR Artrografi

Eklem içi yapıların ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan tanı yöntemidir. Böylelikle normal MR incelemede görülmesi zor olan yapıların görüntülenmesi sağlanır.. Eklem içine kontrast madde karışımı ince bir iğne ile verilerek eklem kapsülünde şişkinleşme sağlanır Ve kısa bir bekleme süresinden sonar MR incelemesi yapılır.Enjeksiyon ise bazı eklemlerde US yada skopi rehberliğinde yapılır.

devamını oku

MR Ürografi

MR Ürografi klinikte çeşitli üriner sistem patolojilerini görüntülemek için kullanılan invaziv(girişimsel) olmayan bir görüntüleme yöntemidir Mr ürografi hamile cocuk ve kontrast madde alerji veya renal yetmezliği olan hastalarda konvansiyonel yöntemlere göre tercih edilme sebebidir.

devamını oku

MR Kolanjiyografi

Kolanjiyopankreatografi (MRKP) pankreatik ve biliyer(Safra yolları) sistemin değerlendirilmesinde güvenilirliği kanıtlanmış, girişimsel olmayan bir inceleme tekniğidir. Boylelikle safra yoolarına ait taş,tm. gibi hastalıkların tanısına yardımcı olur.

devamını oku

Meme MR

Mamografi ve ultrasonografiden farklı olarak meme lezyonlarının şekil, kontur, boyut gibi morfolojik özelliklerine ilave olarak meme parankimi ve bu zemindeki kitle lezyonlarının doku perfüzyon karakteristiklerini göstermektedir. Meme MR çekimi için ideal dönem adetin 5. ve 12. günleri arasındadır. Adet dönemi yapılan çekimlerde meme parankimide yoğun kontrast tutarak zemindeki olası kitleyi gizlemektedir. Oral kontraseptif veya hormon […]

devamını oku

MR Bos Akım

Bazi Hidrosefali türlerinin tanısı ve tedavisinin olası yararını belirlemek için başvurulur. Beyin içi boşluklularda bulunlan omurilik sıvısının bazı özelliklerini inceleme yönemidir.

devamını oku

MR Fonksiyonel

Bazı beyin fonksiyonlarının beyinde yer aldığı merkezi gösterebilen bir yöntemdir. Hastanın önceden belirlenmiş komutları (parmak saymak, gözüne yansıtılan imajları sessizce okumak gibi) ardışık olarak yerine getirmesi sonucunda beyinde buna ait merkezdeki kan akımı artar. Ortaya çıkan sinyal intansite artışı renklendirilerek görüntülenir. Böylece hastalıklı bölge ile komşu betin merkezinin komşuşluğu belirlenir.

devamını oku

MR Spektroskopi

Manyetik rezonans spektroskopi beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçen bir MR yöntemidir. Bu metabolitlerin kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar bir grafik şeklinde gösterilir. Beyin MR incelemelerinde görülen kitle lezyonlarının ayırımında (habis tümör, abse, demiyelinizan hastalık vs) çok yararlı bir incelemedir. Bu hastalıkların ayırımı, tümörlerin habaset derecesinin belirlenmesi tedavi planlaması yönünden hayati önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak […]

devamını oku

MR Anjiografi

MR anjiografi, anevrizmalar (balonlaşma), AVM (damar yumakları), damar darlıkları ve tıkanıkları gibi beyin damar hastalıklarının teşhis ve takibinde kullanılır. MR-anjiografi, her durumda kateter anjiografinin yerini tutan bir tetkik değildir. Hastaların bir kısmında MR-anjiografiye gerek duyulmadan veya MR anjiografiden elde edilen bilgiler üzerine kateter anjiografi yapılması gerekli görülebilir.

devamını oku

Perfüzyon MR

Perfüzyon MR, beyindeki kan akım miktarını ölçemeye ve görüntülemeye yarayan özel bir MR görüntüleme yöntemidir. MR-perfüzyon tetkiki sırasında hastanın kol toplardamarı içine özel bir kontrast madde (boya) enjekte edilir. İnjeksiyonla eş zamanlı olarak beyinden çok hızlı MR görüntüleri alınmaya başlanır. Enjekte edilen boya, beyin atardamarlarına ulaştığında-bu sırada alınmaya devam edilen-MR görüntülerinde sinyal değişimine neden olur. […]

devamını oku

Difüzyon MR

Difüzyon MR, beyin dokusu içindeki protonların (hidrojen atomları) difüzyon hareketlerine hassas özel bir MR görüntüleme yöntemidir. Beyinin bir bölgesine giden kan akımının kritik bir düzeyin altına inmesi, o bölgede içindeki protonların difüzyon hareketlerinin azalmasına (sitotoksik ödem) neden olur. Kan akımının kritik düzeyin altına düşmesi nedeniyle hasar gören beyin dokusu (infarktus=inme), difüzyon MR ile hassas ve […]

devamını oku

Traktografi

Beyinde nöronlar (sinir hücreleri) arasındaki iletişim, aksonlar (sinir lifleri) aracılığıyla olur. Aksonlar, beyinde belirli yolaklar (sinir lif demetleri) boyunca ilerleyip, nöron kümelerinin anatomik ve fonksiyonel bağlantısını sağlarlar. Akson demetlerinden oluşan bu yolaklar, beyin fonksiyonlarının sağlıklı şekilde yürütülmesi için çok önemlidir. Bu yolakların herhangi bir nedenle hasar görmesi, ciddi zihinsel fonksiyon kayıplarına neden olur. MR traktografi, […]

devamını oku