Dikilitaş Mah. Ayazmadere Cad. Yeşilçimen Sokak No: 9 Zemin-Giriş Kat Beşiktaş - Istanbul 444 67 28 - 444 MR BT

FLOROSKOPİ

devamını oku

Tüm Vücut MR

Tüm Vücut MR Tüm Vücut MR, kanser riski ve endişesi taşıyan sağlıklı kişilerin başvurabileceği, radyasyonsuz ve yan etkisi olmayan yeni bir check-up yöntemidir. Tüm Vücut MR sayesinde, tüm vücut 4 veya 5 parça halinde taranıyor ve dijital olarak verileri otomatik yazılım programı sayesinde tek parça haline getiriyor.bu sayede tüm vücut görüntüleme yapılmış oluyor KİMLER YAPTIRABİLİR; […]

devamını oku

Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir.. Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken ”gantry” boyunca dizilmiş dedektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardısıra kesitsel görüntüleri oluşturulur. Bilgisayarlı […]

devamını oku

HSG (Ağrısız Rahim Filmi)

HSG Broşürümüzü indirin. 331 KBB HSG – Rahim fimi nedir? Genelde kısırlık nedeni araştırılırken kadınların üreme organlarındaki olası sorunların saptanmasına yardımcı olan bir görüntüleme yöntemidir.  Rahim-uterus boşluğu ayrıca kanallar-tüpler ile ilgili, bazen de tüplerin karın boşluğuna açıldığı yerde olabilecek sorunlar-hastalıkların saptanmasında rahim filmi-HSG (histerosalpingografi) önemli bir işleve sahiptir.   HSG – Nasıl yapılır? Rahim filmi […]

devamını oku

Voiding Sistouretrografi

Voiding yani miksiyon yada idrar yapmak eş anlamlıdır. Voiding denince aslında voiding sitouretrografi ya da kısaltılmış haliyle VCUG yani idrar yapar-işerken çekilen idrar yolu filmi anlaşılır. Bu tetkikte hastaya sonda takılıp idrar toebası (mesane) opak madde-kontrastlı serum ile doldurulur. Dolu mesane görüntüleri ve hasta idrar yaparken çeşitli açılardan görüntüler elde edilir. Amaç mesane şekli-boyutu, mesane […]

devamını oku

HSG (Ağrısız Rahim Filmi)

HSG (Histerosalpingografi)Rahim Filmi HSG incelemesi daha çok kısırlık tedavisi gören bayanlardan istenen tıbbi bir görüntüleme yöntemidir. Burada amaç rahmin şekli, rahim boşluğuyla ilgili doğumsal kaynaklı sorunlar yada myom-polip gibi sonradan gelişen ve kısırlığa neden olabilecek sorunların tespiti, özellikle düşük-küraj sonrası sıklıkla gördüğümüz yapışıklıkların saptanmasıdır. Rahim (uterus) boşluğu (endometrial kavite) dışında tüpler (kanallar) ile ilgili sorunlar […]

devamını oku

MR

Manyetik Rezonans sözcüklerinin baş harflerinden oluşan MR tıbbi görüntülemenin en önemli yöntemlerinden biridir. İlk kullanılımından bu yana önemli aşamalar ve gelişmeler kayderek gittikçe artan bir önem kazanmıştır. Vücudun kendi manyetik özelliklerini kullanarak ve dışarıdan gönderilen ses dalgaları ile uyarılma  sonucu görüntü elde eden teknikte X ışınlı iyonlaştırıcı  radyasyon (zararlı radyasyon diye bildiğimiz)bulunmamaktadır. Bu durum yan […]

devamını oku

Beyin MR

Beyin MR, diğer MR türlerinde olduğu gibi X ışını (iyonizan-zararlı- radyasyon ) içermeyen görüntüleme yöntemidir. MR’ın merkezi sinir sistemi değerlendirmesinde en önemli radyolojik yöntem olduğundan sıklıkla başvrulan bir incelemedir.Özellikle kronik hastalıklarda ve beyin ile ilgili diğer incelemelerde en önemli tanı yöntemidir. Acil durumlarda da bazan bilgisayarlı tomografiden önce yapılabilir. Birçok farklı beyin hastalıkları,damar bozuklukları,balonlaşma gibi […]

devamını oku

Bel MR

Bel ağrıları toplumda oldukça sık ve yaygın rahatsızlıklardan biridir öyle ki büyük bir kesim hayatının herhangi bir döneminde bel ile ilgili sıkıntılar yaşamaktadır. Bu nedenle dünyada hekime en sık başvurma sebeplerinden biridir. Genellikle  muayeneden sonra ilk inceleme yöntemi röntgendir. Ancak özellikle daha ileri, şiddetli geçmeyen ağrı veya  bacağa vuran ağrı-uyuşma durumlarında MR’â başvurulmaktadır .Zira bel […]

devamını oku

Boyun MR

Boyun ağrıları da diğer  kas/iskelet ağrıları gibi yaygın şikayet sebeplerinden biridir.Boyunda  da omurga ve diskler bulunmaktadır.Sıklıkla  bu yapıların bozulması ve fıtıklaşması boyun / kol ağrılarına yol açmaktadır. Bu bölgenin incelemesinde de MR oldukça duyarlıdır. Boynun diğer yapıları,damarları,tükrük bezleri,geniz,gırtlak gibi  hastalıklarında da duruma göre başvurulan yöntemdir.

devamını oku

Bebek MR

Tıbbi adı Fetal MR olan inceleme hamilelik esnasında özellikle USG ile kontrolde ortaya çıkan, sonografinin tanı için yetersiz olduğu durumlarda ya ultrason da konulan tanıyı kesinleştirmek için kullanılan inceleme yöntemidir. Başta beyin olmak üzere merkezi sinir sistemi incelemelerinde MR tetkiki oldukça duyarlı olduğundan ayrıca X ışını gibi iyonlaştırıcı radyasyon( zzarralı radyasyon) içermediğinden rahatlıkla başvurulan bir […]

devamını oku

Görüntüleme Merkezleri

Tıbbı görüntülemelerin yapıldığı merkezlerdir. Tıbbi görüntüleme birden fazla yöntem ve teknikten oluşmaktadır.Yaygın olanları röntgen, ilaçlı röntgen,indirekt röntgen(mide duodenum pasaj grafisi,İVP,HSG), USG, renkli Doppler USG, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) ile dansitometridir(DEXA,DXA). Görüntüleme merkezleri hastane bünyelerinde  olduğu gibi ayrı merkezler olarak da hizmet vermektedir. Genel olarak tıbbi görüntüleme günümüz tıbbi tanı – tedavide en […]

devamını oku

Dijital Anjiyografi

Dijital anjiografi vücuttaki damarların radyolojik olarak görüntülenmesini sağlayan bir tibbi görüntüleme metodudur.  DSA kısaltması Dijital Substraksyon Anjiografi kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Vücudumuzda tüm organlara giden atar damarlar ve bu organ-dokulardan pis kanı toplayan toplar damarlar vardır. Anjiografi daha çok atar damarların görüntülemesini anlatan bir tabirdir ancak toplar damarlar da benzer yöntemle görüntülenir ve toplar damar […]

devamını oku

Anlaşmalı Kurumlar

ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. ACE EUROPEAN SİGORTA GROUP LTD AKSİGORTA A.Ş. AXA SİGORTA A.Ş. DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş. EUREKO SİGORTA A.Ş. FORTİS BANK A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. GROUPAMA SİGORTA A.Ş. GENERALİ SİGORTA A.Ş. HDI SİGORTA A.Ş. HALK SİGORTA A.Ş. KOÇ – YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. […]

devamını oku

MR Artrografi

Eklem içi yapıların ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan tanı yöntemidir. Böylelikle normal MR incelemede görülmesi zor olan yapıların görüntülenmesi sağlanır.. Eklem içine kontrast madde karışımı ince bir iğne ile verilerek eklem kapsülünde şişkinleşme sağlanır Ve kısa bir bekleme süresinden sonar MR incelemesi yapılır.Enjeksiyon ise bazı eklemlerde US yada skopi rehberliğinde yapılır.

devamını oku

MR Ürografi

MR Ürografi klinikte çeşitli üriner sistem patolojilerini görüntülemek için kullanılan invaziv(girişimsel) olmayan bir görüntüleme yöntemidir Mr ürografi hamile cocuk ve kontrast madde alerji veya renal yetmezliği olan hastalarda konvansiyonel yöntemlere göre tercih edilme sebebidir.

devamını oku

MR Kolanjiyografi

Kolanjiyopankreatografi (MRKP) pankreatik ve biliyer(Safra yolları) sistemin değerlendirilmesinde güvenilirliği kanıtlanmış, girişimsel olmayan bir inceleme tekniğidir. Boylelikle safra yoolarına ait taş,tm. gibi hastalıkların tanısına yardımcı olur.

devamını oku

Meme MR

Mamografi ve ultrasonografiden farklı olarak meme lezyonlarının şekil, kontur, boyut gibi morfolojik özelliklerine ilave olarak meme parankimi ve bu zemindeki kitle lezyonlarının doku perfüzyon karakteristiklerini göstermektedir. Meme MR çekimi için ideal dönem adetin 5. ve 12. günleri arasındadır. Adet dönemi yapılan çekimlerde meme parankimide yoğun kontrast tutarak zemindeki olası kitleyi gizlemektedir. Oral kontraseptif veya hormon […]

devamını oku

MR Bos Akım

Bazi Hidrosefali türlerinin tanısı ve tedavisinin olası yararını belirlemek için başvurulur. Beyin içi boşluklularda bulunlan omurilik sıvısının bazı özelliklerini inceleme yönemidir.

devamını oku

MR Fonksiyonel

Bazı beyin fonksiyonlarının beyinde yer aldığı merkezi gösterebilen bir yöntemdir. Hastanın önceden belirlenmiş komutları (parmak saymak, gözüne yansıtılan imajları sessizce okumak gibi) ardışık olarak yerine getirmesi sonucunda beyinde buna ait merkezdeki kan akımı artar. Ortaya çıkan sinyal intansite artışı renklendirilerek görüntülenir. Böylece hastalıklı bölge ile komşu betin merkezinin komşuşluğu belirlenir.

devamını oku

MR Spektroskopi

Manyetik rezonans spektroskopi beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçen bir MR yöntemidir. Bu metabolitlerin kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar bir grafik şeklinde gösterilir. Beyin MR incelemelerinde görülen kitle lezyonlarının ayırımında (habis tümör, abse, demiyelinizan hastalık vs) çok yararlı bir incelemedir. Bu hastalıkların ayırımı, tümörlerin habaset derecesinin belirlenmesi tedavi planlaması yönünden hayati önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak […]

devamını oku

MR Anjiografi

MR anjiografi, anevrizmalar (balonlaşma), AVM (damar yumakları), damar darlıkları ve tıkanıkları gibi beyin damar hastalıklarının teşhis ve takibinde kullanılır. MR-anjiografi, her durumda kateter anjiografinin yerini tutan bir tetkik değildir. Hastaların bir kısmında MR-anjiografiye gerek duyulmadan veya MR anjiografiden elde edilen bilgiler üzerine kateter anjiografi yapılması gerekli görülebilir.

devamını oku

Perfüzyon MR

Perfüzyon MR, beyindeki kan akım miktarını ölçemeye ve görüntülemeye yarayan özel bir MR görüntüleme yöntemidir. MR-perfüzyon tetkiki sırasında hastanın kol toplardamarı içine özel bir kontrast madde (boya) enjekte edilir. İnjeksiyonla eş zamanlı olarak beyinden çok hızlı MR görüntüleri alınmaya başlanır. Enjekte edilen boya, beyin atardamarlarına ulaştığında-bu sırada alınmaya devam edilen-MR görüntülerinde sinyal değişimine neden olur. […]

devamını oku

Difüzyon MR

Difüzyon MR, beyin dokusu içindeki protonların (hidrojen atomları) difüzyon hareketlerine hassas özel bir MR görüntüleme yöntemidir. Beyinin bir bölgesine giden kan akımının kritik bir düzeyin altına inmesi, o bölgede içindeki protonların difüzyon hareketlerinin azalmasına (sitotoksik ödem) neden olur. Kan akımının kritik düzeyin altına düşmesi nedeniyle hasar gören beyin dokusu (infarktus=inme), difüzyon MR ile hassas ve […]

devamını oku

Traktografi

Beyinde nöronlar (sinir hücreleri) arasındaki iletişim, aksonlar (sinir lifleri) aracılığıyla olur. Aksonlar, beyinde belirli yolaklar (sinir lif demetleri) boyunca ilerleyip, nöron kümelerinin anatomik ve fonksiyonel bağlantısını sağlarlar. Akson demetlerinden oluşan bu yolaklar, beyin fonksiyonlarının sağlıklı şekilde yürütülmesi için çok önemlidir. Bu yolakların herhangi bir nedenle hasar görmesi, ciddi zihinsel fonksiyon kayıplarına neden olur. MR traktografi, […]

devamını oku

Ultrasonografi Renkli Doppler

devamını oku

Skolyoz Grafisi

  SKOLYOZ GRAFİSİ kimlere istenir?. Skolyoz omurganın sağ ve sol yönlere doğru normalden fazla oluşan eğriliğidir. Skolyozun birçok sebebi vardır. Skolyoz grafisi, skolyoza neden olabilecek yapısal omurga sorununu, eğriliğin derecesini değerlendirmeye yarayan bir tekniktir. Ayrıca skolyozun tedaviden sonraki kontrolünde de kullanılmaktadır. Skolyoz grafisi için ön hazırlık var mıdır?. Skolyoz için herhangi bir ön hazırlığa gerek […]

devamını oku

Ortoröntgenogram

  ORTORÖNTGENOGRAM – ALT EKSTREMİTE BOY GRAFİSİ nedir? Değişik kemik, eklem ya da nörolojik hastalıklar neticesinde ekstremitedeki (genellikle bacakların) uzunluk ve açısal bozukluklarının (deformitelerin) görüntülenmesini sağlayan bir radyolojik yöntemdir ORTORÖNTGENOGRAM (Alt ekstremite) grafisinin herhangi bir ön hazırlığı var mıdır? Hiçbir ön hazırlığa gerek duyulmamaktadır. Sadece tetkik odasında üzerindeki metal eşyaların çıkartılıp önlük giyilmesini takiben 3-5 dakikalık […]

devamını oku

HERNİOGRAFİ (Fıtık Filmi)

Fıtık toplumun yüzde 2-4’ünde görülen bir hastalıktır. İş ve güçten kayıp, yaşam kalitesinin düşmesi, bazen de hayati tehlikeyle seyreder. Fıtık, herhangi bir organ-yapının bir bölümü veya tamamının doğal olmayan veya normalde açık olmayan bir ağızdan başka boşluğa uzanması, balonlaşması olarak tanımlanabilir Fıtıklar, çok farklı bölgelerde görüldükleri için çeşitli isimlerle adlandırılır. Karın duvarı ve Kasık fıtıkları, […]

devamını oku

Enteroklizis

  ENTEROKLİZİS Nedir? Entekrolizis ince barsak hastalıklarını teşhis etmeye yarayan bir yöntemdir.. ENTEROKLİZİS herhangi bir ön hazırlık var mıdır? Eğer hastada ileri düzeyde barsak tıkanması lehine bulgu yoksa sadece bir gün önceden yapılan barsak temizleyici ilaçlar dışında ek bir ön hazırlığa gereksinim olmaz. Tetkike gelirken konu ile ilgili daha önce çekilmiş olan filmlerinin getirilmesi gerekmektedir. […]

devamını oku

DEFEKOGRAFİ

  DEFEKOGRAFİ Nedir? Defekografi ya da proktogram makat bölgesinin dışkılama yaparken görüntülenmesini sağlayan bir radyolojik yöntemdir. Özellikle dışkılama sorunu yaşayan kişilere yapılır. Bu sorunlar genellikle kabızlık, yetersiz dışkılama, dışkıyı tutamama,dışkılarken ağrı gibi şikayetleri kapsar. Defekografi için hazırlık var mıdır? Ön hazırlık genellikle randevudan yaklaşık iki saat önce gelen hastaya ağızdan verilen bir boya maddesi ve […]

devamını oku

Manyetik Rezonans (1 Tesla Açık Emar)

NEDEN 1.0 TESLA AÇIK EMAR? Bilindiği üzere, MR cihazının görüntü kalitesini etkileyen en önemli faktör, Tesla birimi ile belirtilen manyetik alan gücüdür. Ülkemizde şu an için var olan Açık MR`lar 0.2 T ile 0.4 T arası düşük Tesla gücündedir. Bundan dolayı bazı MR tetkikleri mevcut düşük tesla gücündeki Açık MR`larda yapılamamakta veya yapılan tetkiklerin görüntü […]

devamını oku

Dijital Tomosentez Mamografi

  Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Bir meme kanseri ele gelen büyüklüğe ortalama 8-10 yılda gelmektedir. Mamografi ile meme kanseri ele gelmeden yaklaşık 3-4 yıl önce yakalanabilmektedir. Ele gelmeden yakalanan meme kanserlerinde meme alınmadan tedavi şansı ve hayatta kalım çok yüksektir. Kırk yaşından sonra kadınların düzenli mamografiler ile hiçbir şikayetleri olmasa dahi […]

devamını oku