Dikilitaş Mah. Ayazmadere Cad. Yeşilçimen Sokak No: 9 Zemin-Giriş Kat Beşiktaş - Istanbul 444 67 28 - 444 MR BT

Beyin MR

Beyin MR, diğer MR türlerinde olduğu gibi X ışını (iyonizan-zararlı- radyasyon ) içermeyen görüntüleme yöntemidir. MR’ın merkezi sinir sistemi değerlendirmesinde en önemli radyolojik yöntem olduğundan sıklıkla başvrulan bir incelemedir.Özellikle kronik hastalıklarda ve beyin ile ilgili diğer incelemelerde en önemli tanı yöntemidir. Acil durumlarda da bazan bilgisayarlı tomografiden önce yapılabilir.

Birçok farklı beyin hastalıkları,damar bozuklukları,balonlaşma gibi durumlarda başvurulmaktadır.

Merkezimizde bu güne kadar.. beyin MR incelemesi gerçekleştirilmiştir.